Vahanen – 60 vuotta yhteiskunnan rakentajana

vahanen_60logo_rgbVahanen-yhtiöillä on tänä vuonna syytä juhlaan, olemmehan päässeet 60 vuoden ikään. Viime vuosikymmenet olemme olleet vahvoja edelläkävijöitä rakennetun ympäristön suunnittelussa, mikä on merkki luotettavasta ja uusiutumiskykyisestä organisaatiosta. Asiantuntijatyön olennainen sisältö on hiljainen tieto, joka kumuloituu vuosikymmenien aikana. Siihen ovat vaikuttaneet vuosien aikana niin monet onnistumiset kuin epäonnistumisetkin ja kaiken avaimena yhdessä tekemisen ja syvällisen, eri alojen asiantuntijuuden kehittämisen kulttuuri. 

 

Käyttäjälähtöisyys, inhimillisyys, yhteiskuntavastuu – Vahasen asiantuntijuudessa korostuu eettisyys. Niin perustajamme Mikko Vahanen kuin hänen elämäntyönsä jatkaja, poikansa Risto Vahanen sekä koko Vahasen väki uskovat, ettemme suunnittele vain rakennuksia. Me kehitämme parempaa rakennettua ympäristöä ja yhteiskuntaa luomalla terveitä ja kestäviä ratkaisuja. Nämä perinteet ulottuvat Vahasella kauas.

 

Teknisestä asiantuntijuudesta rakennetun ympäristön moniottelijaksi
Rakennesuunnitteluun panostamisen ohella Mikko Vahanen aloitti maassamme työn kosteudenhallinnan ja vedeneristämisen asiantuntemuksen kehittämisellä, jonka normituksesta Vahanen-yhtiöt on ollut vastuussa vuosikymmenet.  Tämän työn pohjalle on yhtiössämme kehitetty Euroopankin tasolla ainutlaatuista osaamista kosteustekniikan ja sisäilmaosaamisen alueilla.  1990-luvulle tultaessa toiminta keskittyi korjausrakentamisen kehittämiseen, johon lisättiin Risto Vahasen johdolla laajaa materiaalitutkimusta, mikä on mahdollistanut Vahaselle laajan tietämyksen rakennusmateriaalien käyttäytymisestä ja soveltamisesta. Tuolloin myös aloitettiin oman tutkimuslaboratorion kehittäminen, josta on sittemmin kehittynyt maamme monipuolisin rakennusalan laboratorio.Lama-ajan myötä Vahasella huomattiin myös tarve asunto-osakeyhtiöiden suunnitelmalliseen korjaamiseen, vaikka markkinaa tuolloin pidettiinkin vähäpätöisenä.  Uuden markkinasegmentin avulla selvisimme 90-luvun lamasta ja samalla loimme toimintatavat ja mallit asukaslähtöiseen kokonaissuunnitteluun. Tämä osaltaan kehitti maassamme vallitsevia käytäntöjä kuntoarvio- ja kuntotutkimuskäytäntöjen myötä.  Näin myös kehkeytyi esimerkiksi palkittu PutkiremonttiPlus –malli monien muiden uusien käytäntöjen ja palvelujen myötä.  Asukaslähtöinen ajattelutapa on tänä päivänä edelleen perustana kehitettäessä palveluita lähiöiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

 

Työ yhteiskunnan kehittäjänä jatkuu
Viime vuosina edellä kuvattuja periaatteita on yhä jalostettu eteenpäin, muun muassa ottamalla perinteisen insinööritoimiston palveluvalikoimaan mukaan vahvasti myös arkkitehtuurin. Olemme kasvaneet lähes kaikki rakennetun ympäristön suunnittelupalvelut kattavaksi monialataloksi, jossa voimme kehittää asiakas- ja loppukäyttäjälähtöisiä tilaratkaisuja ennakkoluulottomasti, ottaen huomioon niin tekniset, taloudelliset, sosiaaliset kuin yhteiskunnallisetkin ulottuvuudet.”Vahanen-yhtiöt on ollut ainutlaatuinen kasvuympäristö asiantuntijana ja ihmisenä, pohjautuen laajaan vuorovaikutukseen, jonka yritys on tarjonnut. Porukka talossa on ottanut vastaan haasteen tämän perinnön kehittämisessä. Suomalaisuudella on arvo, myös yhteiskunnallisessa kehittämisessä. Kun on itse omistajana, on myös sitoutunut kehittämään ja toimimaan vastuullisesti.  Syvällinen paneutuminen asiaan on kehittänyt myös kyvyn aistia muutoksia”, konsernijohtaja Risto Vahanen tiivistää.Paljon hyvää on jo saatu aikaan, mutta työ jatkuu. Kuten 60-vuotisen historiamme aikana olemme saaneet huomata, uudet ajat tuovat aina mukanaan uusia haasteita. Haluamme omalla osaamisellamme kiinnittää rakennetun ympäristön kehityksen osaksi koko yhteiskunnan kehitystä. Kun maailma ympärillämme muuttaa elin- ja työskentelytapojamme, kasvaa myös ihmisten tarve sosiaaliselle kanssakäymiselle ja vuorovaikutukselle. Tätäkin vuorovaikutusta haluamme edistää yhteisessä rakennetussa ympäristössämme.  Kaiken tämän takana on syvällinen asiantuntijuus ja kyky nähdä tulevaisuuteen.