Vahanen edelleen mukana kunnostamassa Littoistenjärveä

Littoistenjärvi, kuva Ilkkapaju
Kuva: Ilkkapaju

Littoistenjärven hoitokunta valitsi Vahanen Environment Oy:n asiantuntijapalvelut järven seuraavaan kunnostusvaiheeseen, joka on jatkoa vuonna 2017 tehdylle kemikaalikäsittelylle. Hoitokunnan mielestä Vahanen tarjosi projektin tehtävien ja tavoitteiden kannalta parhaan mahdollisen tiimin.

Ympäristöministeriö myönsi toukokuussa 2019 Littoistenjärven hoitokunnalle harkinnanvaraista valtionavustusta, jolla hoitokunta jatkaa vuonna 2017 tehdyn kemikaalikäsittelyn ympäristövaikutusten seurantaa ja tulosten analysointia. ”Litsaistus”-hankkeen välittömänä tavoitteena on parantaa ympäristöhallinnon toimintamallia Littoistenjärven osalta ja analysoida sekä arvioida järven tilannetta ja jatkotoimenpiteitä. Lisäksi tavoitteena on saattaa arviot tutkija- ja asiantuntijayhteisöjen verkostoihin tulevien kunnostusten suunnittelemista, toteutusta ja seurantaa varten.

– Tunnemme Littoistenjärven omaksemme ja olemme todella iloisia, että saamme jatkaa työtä sen hyväksi, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja työstä pääasiallisesti vastaava Anne Liljendahl Vahanen Environment Oy:stä. Hän on vesistöjen kunnostukseen erikoistunut limnologi ja vesistötutkija, jolla on paljon kokemusta järvien kunnostukseen liittyvistä ongelmista niin yliopistotutkijana, vesiensuojeluyhdistyksen tutkimuspäällikkönä kuin konsulttinakin.

Vahasen tiimissä on mukana myös ympäristösuunnittelija Petrina Köngäs, jolla on vahva osaaminen vesistötutkimuksesta liittyen erityisesti sisäiseen kuormitukseen ja jonka erikoisalaa on paikkatiedon hyödyntäminen vesiensuojelussa. Työn erikoisasiantuntijana toimii Teija Kirkkala, jolla on 30 vuoden kokemus ympäristöalan tehtävistä viranomaisena, tutkijana, ympäristöalan yrityksen sekä Pyhäjärvi-instituutin johtajana sekä muiden ympäristönsuojelun organisaatioiden palveluksessa.

Hankkeesta saatu tutkimustieto hyödyttää järviä ympäri maailmaa, ja kunnostus vaikuttaa myös alueella sijaitsevien kiinteistöjen arvoon

– Yhteistyö Pyhäjärvi-instituutin kanssa kiinnostaa Littoistenjärven hoitokuntaa erityisesti, koska Pyhäjärvellä on onnistuttu pysäyttämään järveä uhkaava rehevöityskehitys, Liljendahl kertoo. – Hienoa hankkeessa on myös se, että sen myötä saadaan uutta tieteellistä aineistoa laajaan käyttöön hyödyttämään muita järviä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Kemikaalikunnostuksen yhteydessä ei oletettukaan, että järvi tulisi kerralla kuntoon, ja nyt keskitymme selvittämään tarvittavat jatkotoimenpiteet, Liljendahl tarkentaa.

Littoistenjärvi, kuva Jarkko Mänty
Kuva: Jarkko Mänty

Vuoden 2020 loppuun kestävän hankkeen hoitotoimenpiteiden käsittelyä varten perustetaan kattava ohjausryhmä, jossa on mukana edustajia muun muassa ympäristöministeriöstä, Turun yliopistosta, SYKEstä, ELY-keskuksesta sekä Liedon ja Kaarinan kunnista. Liljendahl kertoo, että mahdollisimman pian järjestetään myös asukastilaisuus, jossa esitellä uutta hanketta. Luonnon lisäksi järven kunnostus vaikuttaa koko ympäröivän alueen taloudelliseen kehitykseen ja muun muassa kiinteistöjen arvoon, hän muistuttaa. Siksi hankkeessa tehdään myös sosioekonomisten vaikutusten arviointia, jollaista ei aikaisemmin ole tehty tällä alueella.

Vahasen ympäristöasiantuntijoiden tehtävänä on raportoida hankkeesta ympäristöministeriölle ja ELY-keskukselle esimerkiksi veden laatuun ja järven tilaan liittyvät velvoitetarkkailu- ja seurantatiedot, avustaa hoitotoimien ja kunnostusaktiviteettien suunnittelussa ja koordinoida ne käytännössä, toimia ohjausryhmän sihteerinä ja osallistua hoitokunnan ja neuvottelukunnan kokouksiin, valtakunnallisen ja paikallisen vesistökunnostusverkoston toimintaan ja tieteelliseen raportointiin mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot:

Anne Liljendahl
Johtava asiantuntija
Vahanen Environment Oy
044 768 8298
Anne.Liljendahl@vahanen.com