Vahanen Environment laajentaa ympäristöpalveluitaan Lahden alueella

Vahanen Environmentin Lahden toimiston uutena aluepäällikkönä vuoden alussa aloittaneen Mikael Takalan  mukaan tavoitteena on kasvattaa  Lahden toimiston palveluita ja saada vakaa jalansija alueelle.

Lahti sijoittuu Suomen kartalla logistisesti hyvin. Täältä on lyhyt matka mm. pääkaupunkiseudulle, Kanta-Hämeeseen, Etelä-Savoon ja Keski-Suomeen, Takala sanoo. Hänen mukaansa työkantaa on jo kartutettu mukavasti muun muassa pohjavesitarkkailujen sekä perustila- ja lupaselvitysten avulla. Alkamassa on myös tutkimus- ja kehityshanke ympäristöhallinnon kanssa.

Takalan mukaan ympäristöala on murroksessa. Tämä näkyy mm. siinä, että perinteinen maaperän kunnostus massanvaihdolla on jäämässä pois ja tilalle on tullut yhä enemmän riskien hallintaan perustuvia kunnostusratkaisuja. Tähän ohjaavat mm. kiertotalous ja kestävän kehityksen ajatukset. Kunnostusta pyritään arvioimaan kokonaisuutena ottaen huomioon kustannukset, saavutettavat hyödyt ja ympäristövaikutukset. Lisäksi in situ -kunnostukset nostavat jälleen päätään. Hyviä kokemuksia on saatu mm. Lahden Hennalan alueella, jossa entisen huoltoaseman maaperää ja pohjavettä on kunnostettu biologisesti. – Haluamme olla edelläkävijänä ja tarjota asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja, Takala toteaa.

Lupa-asioissa tulevat vastaisuudessa työllistämään mm. IED-direktiivin vaatimat perustilaselvitykset sekä BAT-selvitykset (Best Available Technology). Direktiivilaitoksilla on uuden EU-lainsäädännön mukaan 6 kk aikaa antaa selvitys BAT-hyödyntämisestä sen jälkeen, kun BREF-dokumentti on julkaistu.

Vesitarkkailuissa nousevana trendinä ovat ns. passiivinäytteenottimet. Näillä näytteenottimilla saadaan mm. vesivirrasta mitattua jatkuvatoimisesti vaikkapa kuukauden keskiarvopitoisuudet. Verrattuna perinteiseen kertanäytteenottoon keräimet tuottavat monessa kohteessa tarkempaa ja laadukkaampaa tietoa. Passiivikeräimiä on Suomessa käytetty mm. ampumaratojen pintavesien tarkkailussa.

Mikael Takala  (FM, geologia) on toiminut ympäristökonsulttina yli 11 vuoden ajan ja tätä ennen hän on toiminut kalliorakennushankkeissa geologina. Takala on opettanut ympäristön kunnostusmenetelmiä Lahden ammattikorkeakoulussa oman toimen ohessa.

 

Mikael Takala
Lahden aluepäällikkö
Vahanen Environment
mikael.takala(ät)vahanen.com
040 093 9365

Mikael Takala_600 x 600