Vahanen mukana kunnostamassa Littoistenjärveä

Kaarinan ja Liedon rajalla sijaitseva Littoistenjärvi on kunnostettu kemikaalikäsittelyllä. Kemikaalikunnostukseen päädyttiin, sillä useiden vuosien aikana tehdyillä muilla toimenpiteillä ei järven tilaa saatu kohenemaan.

Littoistenjärvi 18.5.

Littoistenjärvi 18.5.
Kuva: Mikko Brander

Runsaasti näkyvyyttä keränneessä kemikaalikunnostuksessa Littoistenjärveen ruiskutettiin noin 200 tonnia polyalumiinikloridia. Kemikaalikunnostus alumiinikloridilla on tehokas toimenpide, joka saostaa vedessä olevan fosforin ja kiintoaineksen muodostaen liukenemattoman sakan, joka laskeutuu sedimentin pinnalle.

”Kemikaalikunnostus oli viimeinen keino parantaa Littoistenjärven veden laatua. Polyalumiinikloridia on käytetty pitkään myös juomaveden puhdistuksessa. Se ei ole ihmiselle myrkyllinen ja kalakuolemat aiheutuivat veden happamoitumisesta eli pH:n laskusta. Littoistenjärvi oli muutamassa päivässä uinti- ja virkistyskäytössä,” kommentoi hankkeen projektipäällikkö Milja Vepsäläinen Vahanen Environment Oy:stä.

Vaikka Littoistenjärven kemikaalikunnostus sai paljon näkyvyyttä mediassa, kyseessä ei ole uusi kunnostusmenetelmä. Noin viisikymmentä järveä Suomessa on kunnostettu kemikaaleilla ja jopa muutamaan sataan huonokuntoiseen järveen voisi kemikaalikunnostus sopia. Jokainen tapaus vaatii riittävät tutkimukset vesistön olosuhteista, jotta kunnostuksessa voidaan käyttää parhaiten sopivia keinoja. Kemikaalikunnostus on keinovalikoiman järeimpiä ja monissa kohteissa vedenlaatu saadaan paranemaan kevyemmin keinoin.

Littoistenjärvellä puhdistusoperaatio onnistui erinomaisesti, mutta tilanne vaatii vielä seurantaa ja jälkihoitoa. Näin pyritään varmistamaan, että fosforit pysyvät pohjassa.

 

Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen projektipäällikkönä on toiminut Vahanen Environment Oy:stä Milja Vepsäläinen ja hänen varahenkilönään Paula Wuokko.

Littoistenjärvi 18.5.
Kuva: Mikko Brander

 

Tutustu ympäristöpalveluihimme ja ota yhteyttä!

http://vahanen.com/palvelut/ymparisto/

 

Aiheesta lisää mediassa

http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3510818/Littoistenjarvi+valkehtii+nyt+erityisen+kirkkaana

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005207023.html

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005215732.html

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Milja Vepsäläinen

Suunnittelupäällikkö

Vahanen Environment Oy

+358408235892

etunimi.sukunimi@vahanen.com