Vahanen Environmentin uudet asiantuntijat tuovat monialaista osaamista ympäristöpalveluihin

Vahen Environment Oy uudet asiantuntijat Lasse Korkalainen, Anniina Määttänen ja Anne Liljendahl

Lasse Korkalainen, Anniina Määttänen ja Anne Liljendahl

Vahanen Environment Oy on vahvistanut osaamistaan syksyn aikana ja vuoden alusta kokeneilla ympäristöalan asiantuntijoilla: Anniina Määttänen aloitti johtavan asiantuntijan tehtävissä 8.10.2018, Anne Liljendahl niin ikään johtavan asiantuntijan tehtävissä 19.11.2018 ja Lasse Korkalainen projektipäällikkönä 7.1.2019.

Johtava asiantuntija Anniina Määttänen on koulutukseltaan kemisti. Hän valmistui maisteriksi Helsingin yliopistosta ja on toiminut alalla yli 20 vuotta, joista kahdeksisen vuotta nykyisin YIT:n hallussa olevan asfalttilaboratorion tutkijana. Määttäsen päävastuualuetta olivat ympäristörakentamiseen liittyvät tutkimus- ja laadunvalvontatestaukset. Hänen asiantuntemuksensa kattaa kaatopaikkojen pohja-, tiivis- ja hulevesirakenteet sekä uusiomateriaalien hyödyntämisen maarakentamisessa, ja työhön sisältyy myös esimerkiksi pilaantuneiden maiden stabilointia, uusien ratkaisujen pilotointia ja asfalttituotannon hiilijalanjälkilaskelmia. Määttäsen tavoitteena on päästä jatkossa tekemään aluesuunnittelua laajemminkin. Ympäristöasioiden lisäksi hän mainitsee intohimoikseen kuorolaulun ja kuntosuunnistuksen.

– Nykyisin ei mielellään puhuta enää jätteestä, vaan lähdetään siitä, että ihmisen käyttämän materiaalin pitää olla kiertotalouden hyödynnettävissä koko elinkaarensa ajan, Määttänen korostaa. – Esimerkiksi jätteenpolton kuonaa ja muita heikkolaatuisia maa-aineksia voidaan hyödyntää maan rakentamisessa. Toinen merkittävä fokusalue ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden ja tulvien vaatimat entistä tehokkaammat hulevesijärjestelmät.

Johtava asiantuntija Anne Liljendahl on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta erikoisalanaan akvaattiset tieteet ja limnologia eli sisävesien tuntemus. Pitkän tutkijanuransa pohjalta hän keskittyy asiantuntijatyössään vesistöjen, järvien ja virtavesien kunnostukseen, kunnostus- ja seurantasuunnitelmien laatimiseen, rehevöityneiden järvien ja niiden vedenlaadun parantamiseen sekä vesistöjen tarkkailuun. Vapaa-aika kuluu joogamatolla palautuen.

– Kun Anniina tutkii materiaaleja ja rakenteita kaatopaikoilla, minä katson, miten ne vaikuttavat vesistöihin, Liljendahl kuvailee. – Jatkossa tavoitteena on kehittää vesipuolen liiketoimintaa laajemminkin.

Projektipäällikkö Lasse Korkalainen on taustaltaan Turun yliopistosta valmistunut maaperägeologi, joka ”hyppäsi konsulttien kelkkaan” heti valmistuttuaan. Korkalaisen erikoisalaa ovat pilaantuneeseen maaperään ja pohjaveteen liittyvät tutkimukset, kunnostussuunnittelu ja luvittaminen, ja hän on ehtinyt toimia lähes 20-vuotisen työuransa aikana muun muassa yli 400 polttoaineenjakelukohteessa, asiakkaina pääosin Neste ja St1. Työn ulkopuolella Korkalaisen voi löytää golf-kentältä. Hänellä ja Anniina Määttäsellä on yhteistä työhistoriaa kansainvälisen konsulttiyhtiön palveluksessa.

– Lasse tunnetaan alalla erittäin kokeneena asiakastyön taitajana, Määttänen huomauttaa, kun asiantuntijoiden kesken viriää kiihkeä pohdiskelu alan näkymistä. – Moni ei välttämättä muista, minkä firman kanssa on ollut tekemisissä, mutta Lassen nimi on kyllä jäänyt mieleen!

– Näillä oman alansa huippuosaajilla vahvistamme entisestään organisaatiotamme, sanoo Vahanen Environment Oy:n toimitusjohtaja Pekka Määttänen. – Nyt pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin niin resurssi- kuin osaamismielessä sekä kehittämään toimintaamme ja palveluitamme edelleen.

Lisätiedot:

Pekka Määttänen
Toimitusjohtaja
Vahanen Environment Oy
Puh. 0405726161
pekka.maattanen@vahanen.com