Vahanen on kehittänyt leijuvat rakennukset mahdollistavan magneettisen betoniseoksen

Magneettinen betoni

Vahasen betonilaboratoriossa on kehitetty uudenlainen maan magnetismin kanssa reagoiva betoniseos. Leijuvat rakenteet mahdollistava magneettinen betoni tulee lähiaikoina mullistamaan rakentamisen, kun kaupunkien ilmatila voidaan ottaa rakennuskäyttöön.

Leijuva rakentaminen tuo kaupunkisuunnitteluun uusia mahdollisuuksia, kun rakennusten alle jäävä tila voidaan vapauttaa virkistys-, pysäköinti- tai liikennekäyttöön ja rakennuksia voidaan siirtää tarvittaessa uuteen paikkaan. Keksintö tulee myös helpottamaan lisärakentamista, sillä esim. vanhojen matalien ostoskeskusten päälle voidaan rakentaa uusia leijuvia kokonaisuuksia välittämättä alla olevien rakennusten rakenteiden kantavuudesta. Tutkimme seuraavaksi leijuvien rakennusten siirrettävyyttä. Logistisilla ratkaisuilla rakennuksia voisi kuljettaa sinne, missä asunnoille on tarve tai esim. rantarakentaminen muuttuu. Tarvittaessa rakennukset voisi myös valmistaa paikoissa, joissa rakentaminen ei häiritsisi asukkaita tai liikennettä.

Magneettinen betoni perustuu sen uuteen innovatiiviseen koostumukseen, jossa hyödynnetään rakenteita keventävää aerogeeliä sekä erikoisrunkoainetta, voimakkaassa sähkökentässä tuotettavaa spögiittiä, joka reagoi maan magneettikentän kanssa ja saa aikaan rakennuksen leijumisen. Koska leijuminen ei vaadi erillistä energiaa, niin ratkaisu on vakaa ja taloudellinen. Leijuvuus säästää myös kustannuksissa, sillä lentävä rakennus ei tarvitse alleen perustuksia. Uusien rakennusten suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida vapaasti leijuvan rakennuksen aiheuttamat haasteet rakenteiden jäykkyydelle.

Ennen kuin leijuvat rakennukset ilmestyvät katukuvaan, tulee päättäjien vielä laatia laki ilmatonteista valmiiksi. ”Pyrimme nopeaan toimintaan, mutta todennäköisesti laki ei ole vielä voimassa ennen kuin kevätalven kuravedet ovat sulaneet ja sillikausi on aloitettu”, kommentoi asunto- ja ilmailuministeri Ari-Pekka Rilli.

 

Lisätiedot:

Hannu Pyy
Erityisasiantuntija, laboratoriopalvelut
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 5072 071
etunimi.sukunimi@vahanen.com