Vahanen kehitti Betoniyhdistykselle ohjelmiston betonin kuivumisaikojen arviointiin

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on kehittänyt Suomen Betoniyhdistys ry:lle ohjelmiston, jonka avulla voidaan tehdä betonirakenteiden kuivumisaika-arvioita sekä päällystettävien rakenteiden riskiarvioita. by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjelmisto korvaa aiemmin käytössä olleen excel-pohjaisen työkalun. Ohjelmiston ennakkoversio on jo tilattavissa testikäyttöön Betoniyhdistykseltä, kaupalliseen käyttöön se tulee vuodenvaihteessa. Ohjelmakehityksessä on ollut mukana betoniyhdistyksen kokoama ohjausryhmä (Rakennusteollisuus RT, Betoniteollisuus sekä Lattian- ja Seinänpäällysteliitto) sekä Vahasen alikonsulttina ohjelman käyttöliittymän ja toiminnallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa Paju Applications.

Ohjelmiston kuivumisaika-arvion avulla työmailla voidaan entistä paremmin arvioida, miten työmaaolosuhteet vaikuttavat betonin kuivumiseen. Päällystämisen riskiarviolla voidaan puolestaan tarkastella, miten kosteus jakaantuu päällystämisen jälkeen, ja nouseeko kosteus päällysteen alla vaurioitumisen kannalta kriittisen korkeaksi.

”Ohjelmiston tarkoituksena on helpottaa rakennushankkeiden kosteudenhallinnan suunnittelua mm. rakenne-, materiaali- ja aikatauluvalintojen osalta”, kertoo ohjelmiston kehittämisestä vastannut asiantuntija Pauli Sekki Vahanen rakennusfysiikasta. Hän tekee parhaillaan myös väitöskirjaa betonin kuivumisen mallintamisesta Tampereen yliopistolle.

”Betonirakenteiden päällystäminen on yksi kriittisimmistä työvaiheista, jonka onnistumiseen vaikuttaa hyvin moni tekijä. by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjelmiston avulla rakennushankkeissa pystytään entistä paremmin ottamaan betonilaatujen ja päällysteiden vaatimukset huomioon aikataulutuksessa”, toteaa Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja Tarja Merikallio.

Kiinnostus ohjelmistoa kohtaan on ollut suuri, ennakkoversion on ladannut jo nyt noin 300 käyttäjää.

”Kiinnostus kertoo siitä, että betonin kuivumisen arviointi on todella haastavaa, tutkimus ja kehitystyö vievät meitä eteenpäin ja auttavat työmaita. Ohjelmiston avulla pystytään mallintamaan jo kohtalaisen hyvin todellista työmaatilannetta, jolloin on mahdollista päästä parempiin kuivumisaika-arvioihin”, Sekki toteaa.

Betonin kuivumisen arvioinnista tekee haastavaa se, että työmaaolosuhteet, esimerkiksi lämpötila ja betonin paksuus vaihtelevat paljon ja vaikuttavat aina kuivumisaikaan. Ohjelmiston kehittämisessä on hyödynnetty Vahanen Rakennusfysiikan betonilaboratorion osaamista ja vuosikymmenten kokemusta betonin kosteuden työmaamittauksista sekä mittaamisen ja päällystettävyyden arvioinnin kehittämisestä, itse ohjelmiston kehitys kesti noin vuoden. Ennakkoversiosta saadun palautteen perusteella ohjelmistoa kehitetään edelleen.

”Ohjelmisto antaa aika-arvion, jonka lisäksi tarvitaan työmaalla tehtyjä mittauksia. Kun aika-arvion jälkeen saamme tietoa toteutuneista kuivumisajoista, mallinnusta pystytään kehittämään yhä tarkemmaksi”, Sekki sanoo.

Lisätietoja:

http://www.betoniyhdistys.fi/julkaisut/betoniohjelmat/by-2020-betonin-kuivumisaika-arvio.html

Yhteystiedot:

Pauli Sekki
Asiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 7688 265