Vahanen luotsaa valtakunnallista ohjeistusta tiivistyskorjausmenetelmän käytöstä sisäilmaongelmissa

Vahanen-yhtiöt yhdessä Ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot -toimintaohjelman kanssa on aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on luoda valtakunnallisesti yhtenäinen näkemys tiivistyskorjausmenetelmän käytöstä osana sisäilmaongelmakohteiden korjausratkaisua. Hanke toteutetaan työpajoina, joihin osallistuu noin 40 eri alojen asiantuntijaa. Vahaselta työpajoihin osallistuu Rakennusfysikaalisista asiantuntijapalveluista Ari-Veikko Kettunen, Sami Niemi sekä Katariina Laine.

– Tiivistyskorjauksessa rakennuksen sisäkuoresta tehdään ilmatiivis, jotta maaperän ja rakenteiden sisällä aina olevien mikrobiperäisten epäpuhtauksien kulkeutuminen huoneilmaan haitallisten ilmavirtausten mukana voidaan estää. Rakenteiden vuotokohtien kautta kulkeutuvat epäpuhtaudet heikentävät sisäilman laatua. Siten tiivistyskorjauksella voidaan parantaa sisäilman laatua,Katariina Laine perustelee.

Työpajojen tavoitteena on muodostaa asiantuntijaryhmän kanssa yhteinen mielipide tiivistyskorjausten käytöstä osana onnistunutta sisäilmakorjausta. Eri alojen asiantuntijoilla on tähän mennessä ollut suuria näkemyseroja tiivistyskorjausten onnistumisesta, korjaustavan vaikutuksesta sisäilmaan, korjaustavan käyttöiästä ja sen vaikutuksista rakennuksen elinkaarikustannuksiin. Erimielisiä ollaan myös siitä, mitä rakenteita ylipäätään on mahdollista ja järkevää tiivistyskorjata ja kuka lopulta päättää korjaustavan valinnasta ja millä edellytyksillä.

– Ensimmäisissä työpajoissa keskustelu on ollut vilkasta ja työpajat on koettu hyödyllisiksi. Tärkeästä asiasta on saavuttu keskustelemaan kauempaakin. Ensimmäinen käsitelty aihe oli tiivistyskorjausten reunaehtojen määritys ja tulevissa työpajoissa tehdään mm. linjanvetoja korjausratkaisuista ja toteutuksesta työmaalla, Laine kuvailee.

Yhteinen mielipide tiivistyskorjausten tarkoituksesta, käytettävistä tiivistyskorjausmenetelmistä ja toteutukseen liittyvästä laadunvarmistuksesta ja tutkimustavoista kootaan ohjeeksi, joka julkaistaan DI Katariina Laineen Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen opinnäytetyönä. Rakennusten terveellisyyteen liittyvien asiantuntijoiden koulutuksen (RTA) järjestää Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Kuopiossa. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta ja laajuus 45 opintopistettä.

Aiheesta pidetään myös esitys Sisäilmastoseminaarissa 2014, johon Vahanen-yhtiöt osallistuu jälleen useammalla esityksellä. Opinnäytetyö eli ohje tiivistyskorjauksista valmistuu syyskuussa 2014.