Vahanen mukana Aalto-yliopiston Design+Sustainability 101 -tulosraportissa

Aalto-yliopiston Design Factory julkaisi Design+Sustainability-raportin, jossa tutkittiin muotoilun ja kestävyyden yhteyttä suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimukseen haastateltiin Vahanen-yhtiöiden muotoilujohtajaa Katja Soinia.

Suunnittelulla ja muotoilulla voidaan edistää kestävää kehitystä monin eri tavoin. Aalto-yliopiston Design Factoryn tutkimus tarjoaa katsauksen siihen, mitä muotoilun keinoja kestävään kehitykseen organisaatioilla on tänä päivänä käytettävissään. Vahanen-yhtiöt oli yksi raporttiin haastatelluista 101 yrityksestä.

– Vahanen on raportissa esimerkkinä yhteistyön ja jaetun ymmärtämisen teemassa, kertoo Vahanen-yhtiöiden muotoilujohtaja Katja Soini. – Osiossa kuvataan tiedolla johtamisen alustaamme, jonka avulla parannamme asiakasymmärrystä ja rakennamme kestävää bisnestä yhteistyössä konsernin eri yksikköjen kesken. Muotoilun rooli on ollut yksinkertaistaa monimutkaista tietoa ja tarjota käytännöllisiä työkaluja paremmalle vuorovaikutukselle ja läpinäkyvälle toiminnalle.

– Toisessa kestävyyden teemassa on case-esimerkkinä Lisärakentamisen askeleet -palvelumme. Olemme kääntäneet teknisen pakon eli putkiremontin uudeksi ratkaisuksi, jossa autetaan lähiöiden asukkaita osallistumaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja rahoittamaan putkiremontteja. Tässä teemassa Vahanen rinnastetaan muun muassa liikkuvaa pyörähuoltoa tarjoavaan startuppiin. Yhdistävä tekijä on kokonaisvaltainen kestävyys. Tarjoamme taloudellisia etuja tavalliselle ihmiselle sosiaalisen osallisuuden ja teknisesti kestävän ratkaisun lisäksi, Soini summaa.

Nämä esimerkit ovat vasta alkua. Vahanen panostaa jatkossa yhä enemmän palvelukehitykseen, jolla edistetään rakennetun ympäristön kestävää kehitystä. Muotoilu on ihmislähtöinen keino löytää toimivia ratkaisuja vaikeisiinkin haasteisiin.

Lue lisää raportista täällä.

Lisätietoja:
Katja Soini
Muotoilujohtaja
Vahanen-yhtiöt
044 517 1232
katja.soini@vahanen.com