Vahanen mukana Laakson yhteissairaalan suunnitteluun valitussa UNITAS-ryhmittymässä

Helsingin kaupunki on saanut luvan Laakson yhteissairaalan uudis- ja peruskorjaushankkeen rakennusinvestoinnille, jonka rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelusta vastaamaan on valittu UNITAS-ryhmittymä. Suomen suurin sairaalahanke valmistuu vuonna 2030.

Laakson yhteissairaalahankkeessa rakennetaan vuosina 2022–2030 tiloja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) ja Helsingin sairaalalle. Hanke sisältää kolme uudisrakennusta ja kolmen vanhan sairaalarakennuksen peruskorjauksen uuden sairaalan käyttöön. Lisäksi rakennetaan sairaalaa palvelevat maanalaiset paikoitus- ja huoltotilat. Koko hankkeen kustannusarvio on 838 miljoonaa euroa Hankkeen kokonaislaajuus on noin 190.000 brm2. Hankkeen rahoittaa ja kiinteistöt omistaa Helsingin kaupungin ja HUSin yhteisomistukseen perustettu kiinteistöosakeyhtiö.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa osapuolet vastaavat yhdessä suunnittelusta ja rakentamisesta ja jakavat hankkeen riskit sekä hyödyt. Allianssisopimuksen osapuolina ovat Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, pääurakoitsija SRV, pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Laakson LATU -ryhmittymä, rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelusta vastaava UNITAS-ryhmittymä sekä LVISA-suunnittelusta vastaava Granlund Oy. UNITAS-ryhmittymän muodostavat AFRY Finland Oy, A-lnsinöörit Suunnittelu Oy, A-insinöörit Civil Oy sekä Vahanen Suunnittelupalvelut Oy.

– Kysessä on paitsi Suomen suurin sairaalahanke, myös tämän hetken yksi suurimmista talonrakentamisen hankkeista maassamme, sanoo Vahasen suunnittelupalvelujen toimitusjohtaja Ahti Rantonen. – Unitaksen tehtävänä on hankkeen koko rakennesuunnittelu sekä Auroran sairaalan ajoyhteys, Meilahden ja Laakson välisen yhdystunnelin sekä kallioparkkiluolaston suunnittelu.

– Suunnittelualalle tarvitaan toimintatapojen täyskäännös, Rantonen jatkaa. – On panostettava aitoihin ja tasavertaisiin kumppanuuksiin, avoimeen tiedonkulkuun ja verkostoyhteistyöhön, koska osaamista jakamalla paranee myös rakentamisen laatu. Avoimen tiedonkulun ja aidosti tasavertaisten kumppanuuksien kautta alan ammattilaisten osaaminen kääntyy nykyistä paremmaksi rakentamisen laaduksi. UNITAS-ryhmittymä on hyvä esimerkki siitä, että alan toimijat voivat sopivan hankkeen kohdalla tehdä yhteistyötä ja lopputuloksesta hyötyvät kaikki: hyvän suunnittelun ansiosta hanke etenee paremmin aikataulussaan, pysyy budjetissaan eikä laadusta lipsuta. Hyvien kumppanuuksien ansiosta pääsemme suunnittelemaan entistä suurempia ja merkittävämpiä kokonaisuuksia.

Lisätiedot:

Ahti Rantonen
Toimitusjohtaja
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
040 543 8053
ahti.rantonen@vahanen.com