Vahanen näkyvästi mukana sisäilmastoseminaarissa 2014

Sisäilmastoseminaari 2014 järjestettiin 13.3.2014 Helsingin Messukeskuksessa. Vahanen-yhtiöt oli perinteiseen tapaan vahvasti mukana seminaarin asiantuntijasisällöissä kuudella esityksellään.

Merkillepantava huomio tänä vuonna oli se, että tutkimuslaitosten lisäksi esillä puhujina olivat aikaisempaa laajemmin alalla toimivat asiantuntijayritykset, rakennusliikkeet ja materiaaliteollisuus. Tässä asiassa taustavaikuttajana on jo useamman vuoden toiminut Vahasen rakennusfysiikkayksikön päällikkö Sami Niemi, joka on sinnikkäästi haastanut – yhdessä Sisäilmayhdistyksen kanssa – Vahasen rinnalle esitelmöijiksi useita muita alan toimijoita, myös kilpailijoitamme. Vain yhteisvoimin kaikkien varteenotettavien asiantuntijatoimistojen kanssa on löydettävissä yhteisesti hyväksytyt toimintatavat, jolloin pääsemme ylikorjaamisen sijaan kustannustehokkaaseen ongelmien poistamiseen.

Seminaarin ilmapiiriä Niemi luonnehtii nyt aikaisempaa positiivisemmaksi ja käytännöllisemmäksi. Takavuosia leimanneesta ongelmien päivittelystä ollaan suuntautumassa ratkaisuhakuiseen suuntaan. – Täytyy muistaa, että sisäilmaongelman poistaminen edellyttää lähes aina rakennusteknisiä toimenpiteitä ja niiden suunnittelu ja toteutus kuuluu rakennusalan osaajille. Liikaa yritetään selvitä vain ongelmia tutkimalla, jolloin korjausratkaisuja ymmärtämätön saattaa ehdottaa täysin vääriä toimia, jotka varomattomasti viestien voivat johtaa sisäilmapelkojen kasvamiseen, Niemi toteaa.

– Toimintamallimme, jossa nivoutuvat yhteen asiantuntevat kuntotutkimukset, osaava suunnittelu, perusteellinen rakennustyön aikainen laadunvarmistus sekä saumaton yhteistyö eri tahojen kanssa ja avoin tiedotus hankkeen kaikissa vaiheissa on selvästi lyömässä itsensä läpi. Lakipiste sisäilmahysteriassa lienee nyt saavutettu, Niemi jatkaa.

– Seminaarinäkyvyyden lisäksi olemme vuoden 2014 aikana poikkeuksellisen laajasti vaikuttamassa sisäilman laatuun liittyvään valtakunnalliseen ohjeistukseen, toteaa Vahasen erikoisasiantuntijapalveluiden liiketoimintajohtaja Pekka Laamanen. – Työn alla ovat mm. ympäristöministeriöltä saadut hankkeet Ympäristöopas 28 Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusohje, jonka päivitystyöstä meillä on kirjoitusvastuu ja C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, josta teemme esiselvityksen uudistustarpeista. Lisäksi viimeisteltävänä onRT-kortti rakennusten haitta-ainetutkimuksista, jonka sisällön tuottamisessa olemme olleet keskeisessä asemassa. Näistä RT-kortti sekä ympäristöopas 28 olivatkin jo alustavasti esillä Sisäilmastoseminaarissa”, Laamanen toteaa.

Vahasen asiantuntijat olivat Sisäilmastoseminaarissa esillä seuraavin aihein:

  • Öljyhiilivetypilaantuneet rakenteet, Kennet Mod
  • Alipaineistus osana epäpuhtauksien hallintaa, käytännön esimerkkejä, Eero Salo
  • Sisäilman huomioiminen ylläpito- ja kunnossapitonäkökulmasta rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa, Johanna Holmström
  • Hyvät tiivistyskorjaustavat osana onnistunutta sisäilmakorjausta, Katariina Laine
  • Haitta-ainetutkimukset -RT-kortti, Jarno Komulainen
  • Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -ohjeen päivitys, Miia Pitkäranta

 

Tapahtumaan oli ilmoittautunut noin 1600 kuulijaa, mikä on tähänastinen ennätys seminaarin historiassa. Seminaarin järjestäjinä toimivat Sisäilmayhdistys SIY, Sisäilmatieto Oy ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI- tekniikka.