Vahanen PRO Oy:n projektinjohto- ja rakennuttamispalvelujen uusi johtaja Antti Huurre tuo näkemystä ja helpotusta tilaajan rooliin

Diplomi-insinööri Antti Huurre on valittu johtamaan Vahanen PRO Oy:n projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita. Hänen tehtäviinsä sisältyvät näiden palveluiden kehittäminen ja johtaminen sekä esimerkiksi rakennusten käyttötarkoituksen muutokset. Huurre aloitti tehtävässä 6.8.2018.

Huurre vahvistaa osaltaan Vahanen PRO Oy:n kiinteistökehittämisen sopimusasiakkuuksien tarpeita tukevaa tarjontaa. Vahanen-yhtiöt kannustaa rakennuttaja- ja kiinteistökehitysyhtiöitä virtaviivaistamaan toimintaansa ulkoistamalla haastava projektinjohto yhden sopimuskumppanin hoidettavaksi.

Huurteella on laaja-alainen kokemus rakentamisen alalta, viimeksi Taitokaari-konsernin hankejohtajan tehtävistä. Hän on uransa aikana toiminut sekä urakoitsijan, konsultin että tilaajan roolissa ja ymmärtää kunkin osapuolen tarpeet ja näkemykset.

– Ongin asiakkaalta esiin sen, mitä hän ei ehkä vielä itsekään tiedä, jotta projekti pääsee eteenpäin, Huurre kuvailee.

Huurre oli mukana esimerkiksi Bulevardi 12 -arvokiinteistön käyttötarkoituksen muutoshankkeessa ja mainitsee vahvuuksikseen viranomaisyhteistyön tilaajan edustajana sekä nopean oppimiskäyrän. Hän on ollut toteuttamassa useita tuulipuistohankkeita tuoden Suomen markkinoille täysin uutta toimialaa ja hankemalleja.

– Haluamme vahvistaa osaamistamme merkittävien kiinteistöomistajien ja -kehittäjien konsulttikumppanina sekä projektinjohtopalvelujen tarjoajana, sanoo Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty. – Antti on erittäin kokenut projektijohtaja ja arvokas voimavara kaupallisten kohteiden ammattilaisomistajille sekä kehittämään heille suunnattuja palvelujamme. Hän on hankesuunnittelun asiantuntija ja täydentää hyvin kasvavaa johtamisosaamistamme.

Lisätiedot:
Risto Räty
Konsernijohtaja
Vahanen-yhtiöt
044 7788 660
risto.raty@vahanen.com

Antti Huurre
Johtaja, projektinjohtopalvelut, rakennuttamispalvelut
Vahanen PRO Oy
044 973 2707
antti.huurre@vahanen.com