VAHANEN VOITTOISA VUODEN PUTKIREMONTTI -KISASSA

Vahanen Oy:n Asumisen korjaushankepalvelut sai tuplakunniaa Vuoden Putkiremontti 2015 -kilpailussa. Tuomaristo koki kilpailun kärjen erittäin tasaiseksi ja korkealaatuiseksi. Parhaiten putkiremonttien onnistumista edesauttoivat huolellinen paneutuminen, asiantuntijoiden kiinnittäminen hankkeeseen mukaan jo alussa sekä kiirehtimätön eteneminen. Tärkeäksi koettiin myös asukkaiden ja osakkaiden ottaminen mukaan heti hankkeen alussa, eri projektivaiheiden huolellinen läpikäynti ja eri korjausvaihtoehtojen karsiminen ylimääräisten yhtiökokouksien päätöksillä. Asukkaille ja osakkaille järjestettiin myös useita asukasiltoja, joissa suunnitelmista keskusteltiin avoimesti ennen korjaustyöhön lähtemistä.


Vuoden Putkiremontti -palkinto Naapurintielle

Ensimmäiselle sijalle tuli As Oy Naapurintie 6, 8 ja 10 -taloyhtiön linjasaneeraushanke, joka tehtiin ns. perinteisenä putkiremonttina. Putkiremontti toteutettiin normaalin kokonaishintaurakan sijaan tavoitehintaisena projektinjohtourakkana, minkä ansiosta urakoitsija saatiin kiinnitettyä mukaan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa.

Projektinjohdon tekemässä asukkaiden palautekyselyssä noin 61 % oli tyytyväisiä ja noin 31 % erittäin tyytyväisiä putkiremonttihankkeeseen kokonaisuutena.

Hankkeen projektinjohto, hankesuunnittelu, toteutussuunnittelu, urakan kilpailutus ja korjaustyön valvonta hoidettiin yhteistyössä Vahanen Oy:n Asumisen korjaushankepalveluiden kanssa PutkiremonttiPlus -palvelumallilla. Mukana yrityksestämme olivat seuraavat asiantuntijat:

Projektinjohtaja Atte Stambej
Pääsuunnittelija Liisa Torikka
LVI-suunnittelija Arja Heinonen
Rakennesuunnittelija Tuula Haapasalo
Projektitiedottaja Henna Martikainen ja Elina Niinimäki
LVI-valvojat Jukka Hytönen ja Paavo Tapioharju
Sähkövalvoja Sauli Santanen
Pää- ja rakennevalvoja Henri Lipsanen ja Minttu Raukola

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Ben Björkqvist ja isännöintiä hoitaa Kontulan Huolto Oy.
Pääurakoitsijana hankkeessa toimi Emator Oy.


Erityismaininta As Oy Säästövanhalle

Vuoden putkiremontti 2015 -erityismaininnan sai Helsingin Kannelmäessä sijaitseva Asunto Oy Säästövanha, jonka linjasaneerauksen korjaustyöt toteutettiin samoin ns. perinteisenä putkiremonttina.  Myös tämä putkiremontti toteutettiin normaalin kokonaishintaurakan sijaan tavoitehintaisena projektinjohtourakkana, minkä ansiosta urakoitsija saatiin kiinnitettyä mukaan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa.

Korjaushankkeen päättymisen jälkeen tehdyssä asukaspalautekyselyssä noin 82 % vastanneista oli tyytyväisiä ja noin 9 % erittäin tyytyväisiä putkiremonttihankkeeseen kokonaisuutena.

Vahanen Oy:n Asumisen korjaushankepalvelut hoiti myös tämän hankkeen projektinjohdon, toteutussuunnittelun, valvonnan ja tiedotuksen PutkiremonttiPlus –palvelumallilla. Yrityksemme asiantuntijoina toimivat tässä hankkeessa:

Projektinjohtajat Atte Stambej ja Karin Gärtner
Pääsuunnittelija Markku Malila
LVI-suunnittelija Marko Issakainen
Sähkösuunnittelija Pasi Enqvist
Projektitiedottaja Paula Niku
LVI-valvoja Jukka Hytönen
Sähkövalvoja Pasi Enqvist
Pää- ja rakennevalvonta Karin Gärtner

Pääurakoitsijana hankkeessa toimi Lemminkäinen Talo Oy. Hallituksen puheenjohtaja toimii Lea Alasilta-Hagman ja isännöintiä hoitaa Talohallinta Oy.


Vuoden Putkiremontti -kilpailun järjestää Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry. yhdessä Suomen LVI-Liitto SuLVI ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n ja Isännöintiliiton Kotitalo-lehden kanssa. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja toimi dipl.ins. Arto Krootila. Palkinnot jaettiin Korjausrakentaminen 2016 -tapahtumassa Helsingissä 9.2.2016.


Lisätietoja:

Barbara Nyman
Vahanen-yhtiöt
044 778 8676
etunimi.sukunimi@vahanen.com