Vahanen-yhtiöiden Espoon toimipisteelle myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Vahanen-yhtiöiden Espoon toimipisteelle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoitukseksi määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi. Vahanen-yhtiöiden Ekokompassi-sertifioidun ympäristöjärjestelmän periaatteita noudatetaan jokaisessa toimipisteessämme.

Vahasen ympäristötyö nivoutuu vahvasti arvojemme ympärille. Arvomme ovat välittäminen, yhdessä tekeminen ja reilu meininki. Työtämme ohjaa se, että ympäristöasiat ovat oleellinen osa kaikkea toimintaamme niin pienissä kuin isommissakin asioissa.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta ja toimimaan resurssiviisaasti. Korostamme hankinnoissamme vastuullisuutta ja suosimme ympäristömerkittyjä ja energiatehokkaita tuotteita. Tuemme myös kestävää liikkumista. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön lainattavia polkupyöriä asiointia varten sekä tarjonneet henkilöstöllemme mahdollisuuden joukkoliikenteen työmatkaetuun.

-Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vahaslaiset ovat vuosittain mukana sadoissa kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa, kertoo kehitysjohtaja Pasi Parviainen Vahanen-yhtiöistä.

-Tunnistimme jo ympäristöjärjestelmän rakentamisen alkumetreillä mahdollisuutemme vaikuttaa rakennettuun ympäristöön kestävillä suunnitteluratkaisuilla. Tästä syystä ympäristötyömme ei rajoitu ainoastaan omaan toimintaamme, vaan tuemme asiakkaitamme omien ympäristötavoitteiden toteuttamisessa, täydentää Parviainen.

Olemme lisäksi mukana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-yhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on muun muassa luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi.

Mikä on Ekokompassi?

Ekokompassi on Helsingin seudun ympäristöpalvelujen hallinnoima ympäristöjärjestelmä. Järjestelmään hyväksytyt yritykset ovat puolueettoman osapuolen auditoimia ja sitoutuneet noudattamaan järjestelmän kymmentä kriteeriä. Ekokompassi perustuu vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin kuten ISO 14001 ja EMAS. Lisätietoa Ekokompassi-järjestelmästä voi lukea osoitteesta http://www.ekokompassi.fi.

Ekokompassi