Vahanen ympäristöasiantuntijana Elenian uuden merikaapelin asennushankkeessa

Sähkönjakelu- ja lämpöyhtiö Elenia Oy asennuttaa olemassa olevan kaapelin lisäksi uuden merikaapelin Hailuodon ja mantereen välille. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Hailuodon sähkönjakeluverkon toimintavarmuutta sekä lisätä sähkönsiirtokapasiteettia mantereen ja Hailuodon välillä. Uuden merikaapelin pituus merialueella tulee olemaan noin 10 km. Merikaapeli tullaan asentamaan vuoden 2017 keväällä, heti jäiden lähdön jälkeen, jolloin meri on rauhallisimmillaan.

Vahanen merkittävässä asiantuntijaroolissa hankkeessa

Vahanen Environment Oy laati kaapelin reittivaihtoehtojen vertailun ja vesitalouslupahakemuksen, hankki maanomistajien luvat ja solmi vuokrasopimuksen merialueen omistajan (valtio) kanssa, laati Natura-arvioinnin tarveharkinnan sekä poikkeamislupahakemuksen rauhoitetun upossarpion esiintymispaikan väliaikaiseen heikentämiseen. Vahanen toimi asiassa valtakirjalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hyväksyi Natura-arvioinnin tarveharkinnan eikä varsinaisen, Natura-arvioinnin laatiminen ollut hankkeessa tarpeen. ELY-keskus myös myönsi luvan poiketa upossarpion rauhoitusmääräyksistä. Vesitalouslupahakemuksen käsittely Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa sujui jouhevasti – virasto antoi myönteisen päätöksen viiden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ja päätös sai lainvoiman ilman valituksia. Myönnetty lupa mahdollistaa myös Hailuodon laajakaistaosuuskunnan valokuitukaapelin asentamisen samaan aikaan sähkökaapelin kanssa.

Uudelle merikaapelille selkeä tarve

Uuden merikaapelin asennus on tarpeen, koska nykyisen merikaapelin vikaantuessa varayhteyttä ei ole käytössä ja Hailuodolla toimiva Huikun tuulivoimala joudutaan pysäyttämään, koska sen toiminta ei ole mahdollista saarekekäytössä. Vikatilanteissa uusiutuva energia jää hyödyntämättä.

Hailuodon merialue olosuhteiltaan ainutlaatuista

Hailuodon ja Siikajoen rannikko sekä niiden välinen merialue on olosuhteiltaan ainutlaatuinen. Rannikot ovat matalaa ja liikkuvaa hiekkasärkkää. Hailuodon eteläpuolella on lisäksi laaja Iso-Matala niminen kartoittamaton hiekkapohjainen merialue, joka muuttaa jatkuvasti muotoaan. Iso-Matala on kokonaisuudessaan Natura-aluetta. Valittu linjaus kiertää matalikon länsipuolelta.

Siikajoen rannikolla on lisäksi tavattu upossarpio-nimistä rauhoitettua vesikasvia. Hailuodon alue on vanhaa ihmistoiminnan sekä vesiliikenteen aluetta, ja alueella saattaa olla yhden tunnetun aluksen osan lisäksi myös muita muinaisjäännöksiä.

Lisätietoja
Ulla-Maija Liski, johtava asiantuntija
Puh. 040 842 2687
etunimi.sukunimi@vahanen.com

Tutustu ympäristöpalveluihimme!

kartta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pohjakartta Maanmittauslaitos)