Vahasella vahvan orgaanisen kasvun vuosi

Kiinteistö- ja rakennusalan konsulttikumppanin Vahasen viime vuoden tunnusluvut kertovat vahvan orgaanisen kasvun vuodesta. Liikevaihto ja tulos jatkoivat odotetusti kasvukäyrällä.

Vuonna 2019 Vahanen-yhtiöiden liikevaihto kasvoi 11,9 prosenttia ja oli 36,7 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 32,8 miljoonaa euroa. Käyttökate 3,7 miljoonaa euro on edellisvuotta 28,7 prosenttia parempi, mikä on konsernin kaikkien aikojen paras tulos.

Koko konsernin tasolla päästiin alalla hyvänä tuloksena pidetyn 10 prosentin käyttökatteen yli. Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty pitää konsernitason tuloskehityspotentiaalia erittäin hyvänä. Taloudelliset luvut ja operatiivisen toiminnan kehittäminen muodostavat vahvan perustan, jolta yhtiö ponnistaa tänä vuonna vieläkin korkeammalle.

– Jatkoimme tavoitteemme mukaista kasvua. Epävarmoista markkinoista huolimatta odotamme vuonna 2020 reilusti yli 40 miljoonan liikevaihtoa ja suhteellisen kannattavuutemme vahvistuvan, Räty sanoo. – Meillä on vielä paljon potentiaalia kannattavuuskehityksen strategian mukaiseksi parantamiseksi. Rakennamme asiakkaillemme synergistä palvelukokonaisuutta, ja se alkaa näkyä tuloksissamme.

Orgaanisesta kasvusta kertoo se, että henkilöstön määrä nousi 17 prosenttia vuodesta 2018 ja on nyt 492. Henkilöstön määrä sisältää osakkuusyhtiöiden työntekijät. Vahanen-yhtiöt vahvisti osaamistaan entisestään helmikuun 2020 alussa julkistetulla Rakennuttajatoimisto Allianssin kaupalla. Henkilöstön osaamista kehitetään muun muassa oman Vahanen Akatemian koulutuksilla.

– Haluan kehua erinomaista henkilökuntaamme upeasta asenteesta ja yhdessä onnistumisista, jotka tunnuslukumme todentavat, Räty sanoo. – Yhtiössämme on alan kärkiosaajia, ja se näkyy nyt tuloksessa. Vahanen-yhtiöiden strategiana on keskittyä entistä vahvemmin vaativien kohteiden tutkimus- ja suunnittelupalveluihin sekä kiinteistökehityksen palveluihin.

Vahanen-yhtiöiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy esimerkiksi jatkuvana yhteistyönä muun muassa ympäristöministeriön, RIL:n, alan muiden järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Vuonna 2019 juhlittiin Insinööriliiton 100-vuotista sekä alalla kovasti arvostettujen Vahasen laboratoriopalvelujen 25-vuotista toimintaa ja jatkettiin yhteistyötä Espoon taidemuseo Emman kanssa.

Vahanen-yhtiöihin nimitettin viime vuonna kaksi uutta tytäryhtiöiden toimitusjohtajaa: Tarmo Viljamaa, Vahanen Jyväskylä Oy, ja Aleksi Muurinen, RTC Turku Oy.

Keskeiset avainluvut 2019

Vahanen-yhtiöt 2018 2019
Liikevaihto, t€ 32,789 36,697
Liikevaihdon muutos (%) 14,8 % 11,9 %
Käyttökate, t€ 2,916 3,708
Käyttökate/liikevaihto (%) 8,9 % 10,1 %

 

Lisätiedot:

Risto Räty
Konsernijohtaja
Vahanen-yhtiöt
044 7788 660
risto.raty@vahanen.com