Vahaselle useita ympäristökohteiden näytteenottajan sertifikaatteja

Kuvassa vasemmalta oikealle: Riitta Alanko, Johanna Pollari, Tomi Varjus ja Salla Sandelin. Kuvassa olevien henkilöiden lisäksi sertifikaatteja saivat Joel Koponen, Esko Merontausta ja Paula Seppälä.

Vahasen ympäristösuunnittelijoille myönnettiin tai jatkettiin vuonna 2018 useita näytteenoton pätevyyden ja laadun osoittavia sertifikaatteja. Näytteitä otetaan maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesistä ja vesistöistä, joista tehdään myös mittauksia.

Vahanen Environment Oy:n suunnittelijoilla on kahta erilaista näytteenoton sertifikaattia: näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesinäytteenotto ja -mittaus.

Vuonna 2018 Näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä -sertifikaatin saivat Tomi Varjus, Joel Koponen ja Johanna Pollari. Riitta Alanko teki puoliväliselvityksen ja pitää aikaisemmin hankitun sertifikaatin voimassa. Vesinäytteenotto ja -mittaus -sertifikaatin saivat Esko Merontausta, Paula Seppälä ja Salla Sandelin.

– Näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä -sertifikaatti koskee näytteenottoa maaperästä, kaatopaikoilta, pohjavedestä, sedimentistä ja huokoskaasuista, ja vesinäytteenotto ja -mittaus-sertifikaatti koskee fysikaaliskemiallista ja mikrobiologista näytteenottoa sekä mittausta vesistöistä, jätevesistä, prosessivesistä, pohjavesistä, sedimentistä ja lumesta, tarkentaa Vahanen Environmentin suunnittelija Paula Seppälä. – Näytteenottajillamme on pääsääntöisesti jompikumpi tai kumpikin yllä olevista sertifikaateista, ja uudet työntekijät ohjataan sopivassa vaiheessa kurssille.

– Sertifikaatti on voimassa kahdeksan vuotta kerrallaan, ja sertifikaattia pidetään yllä kerran vuodessa suoritettavalla koulutuspäivällä, Seppälä jatkaa. – Puoliväliselvityksellä varmistetaan, että toimenkuva edelleen on sama ja että asiantuntija on noudattanut sertifikaattihakemuksen yhteydessä hyväksyttyjä velvoitteita.

Suomen ympäristökeskus SYKE korostaa, että edustavien näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista sekä hyvää perehtyneisyyttä kenttätoimintaan käytännössä. Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän avulla kenttätoimintaa suorittava henkilö voi osoittaa pätevyytensä niin perinteisessä näytteenotossa kuin ympäristömittauksissa ja havainnointitoiminnassakin.

– Henkilösertifioinneilla varmistamme palveluihimme kuuluvan kenttätoiminnan laadun asiakkaillemme, painottaa Vahanen Environment Oy:n suunnittelupäällikkö Milja Vepsäläinen.

Tutustu ympäristöpalveluihimme tai ota yhteyttä!

Lisätiedot

Paula Seppälä
Ympäristösuunnittelija
Vahanen Environment Oy
044 768 8276
paula.seppala@vahanen.com

Milja Vepsäläinen
Suunnittelupäällikkö
Vahanen Environment Oy
040 823 5892
milja.vepsalainen@vahanen.com