Vahaselta vahvaa asuntorakentamisen osaamista

Vahanen-yhtiöistä löytyy osaamista, kokemusta ja pätevyyksiä asuntorakentamishankkeen kaikkiin vaiheisiin. Konsernina palvelemme kattavasti ja osaavalla henkilöstöllä rakennuttamisesta ja suunnittelusta rakentamisen valvontaan ja valmiiden kiinteistöjen etähallintaan.

– Palveluketju alkaa usein jo kaavoitus- tai kiinteistökehitysvaiheesta, sanoo Vahanen-yhtiöihin kuuluvan Innovarchin toimitusjohtaja Vepe Erikkilä. – Nykyisin asumiseen yhdistetään liike-, toimitila- ja kansirakentamista, ja yhä useammin suunniteltavana on konversiokohde, jossa vaikkapa toimistorakennus muutetaan asunnoiksi. Autamme asiakkaitamme kaavoitusprosesseissa sekä rakennus- ja poikkeuslupien hakuprosesseissa tiiviissä ja pitkäjänteisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Poikkeuksellisen vaativissa keskustakohteissa toimitaan ahtaasti pienessä mittakaavassa, ja rakennusmääräysten toteuttaminen vaatii taitavaa suunnittelua.

– Suojelukohteissakin on kiinnitettävä huomiota paloturvallisuuteen ja pelastautumiseen, rakenteiden äänieristävyyteen, akustiikkaan ja sisäilma-asioihin, ja tiivis kaupunkirakentaminen vaatii ratkaisuja esimerkiksi raittiin ilman saantiin, melurajoituksiin, tärinän ja runkoäänien vaimentamiseen, ympäristöhaittoihin ja korkean rakentamisen varjostus- ja heijastusvaikutuksiin. Kun rakennetaan puusta, on otettava huomioon ääneneristävyys puurakenteiden välillä, Erikkilä jatkaa.

Asuinrakentamisessa akustiikkasuunnittelun tarve vaihtelee uudisrakentamisen tehokkaasta perustekemisestä aina arvorakennusten ja käyttötarkoituksen muutosten poikkeuksellisen vaativiin kohteisiin. Meillä on kattava paletti tähän. Vahanen-Halme Acoustics Oy:n akustiikan suunnitteluosaaminen pohjaa 55 vuoden kokemukseen sekä uusimman mittaus- ja mallinnusteknologian hallintaan, kertoo toimitusjohtaja Ville Veijanen.

– Ydinkeskustoissa asuntoja tuotetaan myös korottavalla lisärakentamisella, jatkaa Innovarchin arkkitehti Mira Sandström. – Vaikka tällaiset hankkeet voivat olla monimutkaisia, meiltä saa kaiken tarvittavan suunnittelun lupaprosessit ja paloturvallisuus mukaan luettuina avaimet käteen -periaatteella. Tietomallintaminen on meillä aina mukana jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa, vaatipa tilaaja sitä tai ei. Mallintamisen tarkkuustaso on yleensä aina vähintään YTV2012-vaatimusten tasoa 2 ja tarkempaa sen mukaan, miten tilaaja haluaa käyttää tietomallia.

– Tietomallintamalla ja yhteensovittamisella on mahdollisuus vähentää manuaalisen työn ja virheiden määrää, mikä on arvokasta sekä tilaajalle että suunnittelijalle, sanoo Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n asuntorakentamisen yksikönpäällikkö Joonas Heinikkala. – On olennaista pyrkiä tunnistamaan tietomallin kautta saatavat hyödyt muun muassa yhteensovituksessa ja esivalmistuksessa. Mallin avulla tunnistetaan haasteet ja mahdollisuudet jo varhaisessa vaiheessa hanketta esimerkiksi kustannustiedon sekä rakennusrungon osalta ja syvennetään suunnittelualojen yhteistyötä, jotta tuloksena on ehjempi kokonaisuus. Meiltä löytyy osaamista myös algoritmiseen suunnitteluun, jolla voidaan tehostaa ja nopeuttaa hankkeen alkuvaiheen päätöksentekoa.

Ainutlaatuista osaamista asuntorakentamisen kriittisimpiin vaiheisiin

– Hankesuunnittelu, suunnittelun ohjaus ja aikataulun hallinta ovat erityisen kriittisiä vaiheita asuntorakentamisessa, sanoo Vahanen Rakennuttaminen Oy:n projektijohtaja Juhani Ristola. – Rakennuttamispalvelumme tehtävänä on handlata kaikki osa-alueet ja varmistaa, että tilaajan tavoitteet ja palvelu toteutuvat sekä RAP- että RAPS-pätevyystasoilla. Rakennuttamisen konsultteina meillä on niin ARA-, omistus- kuin vuokrakohteidenkin prosessi- ja sopimustekniikka hyvin hallussa.

– Olipa kyseessä uusi tontti, kaavamuutos tai kokonaisen korttelin purkaminen ja uudisrakentaminen, hankkeessa on otettava huomioon monet kaupunkisuunnittelulliset asiat ja arvioitava muun muassa rakennettavuus, talotyyppi, lamelli- vai pistetalo vai jotakin siltä väliltä, runkosyvyydet, kerrosten ja huoneistojen määrä, porrashuonetehokkuus, savunpoisto ja asuntojen koko, Ristola jatkaa.

– Asuntojen koko on ollut vuosikymmeniä laskussa, mutta muuttuneen tilanteen vuoksi on vihdoin näkyvissä, että se lähtisi nousemaan. Pandemian seurauksena on syntynyt äkillinen ja merkittävä tarve työtiloille sekä väljemmille asunnoille, Ristola sanoo.

– Koska kerrostalot rakennetaan yleensä paalutetulle pohjalle, on tärkeää ottaa suunnitteluttamiseen mukaan geotekninen suunnittelu, pohjarakenteiden tarkastus ja salaojien uusiminen, jotta rakennus pysyy tukevasti pystyssä, hän lisää.

Konsernin asiantuntija-alojen tiivis yhteistyö takaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen

– Tärkeä osa asiantuntemustamme on asuinrakennuksen teknisten ratkaisujen kokonaisuudenhallinta, Heinikkala kertoo. – Varhaisessa vaiheessa hanketta on päätettävä, miten ilmanvaihto järjestetään: voidaanko rakentaa yksi keskitetty konehuone vai toteutetaanko ilmanvaihto huoneistokohtaisesti. Kustannusmielessä voi selvitä vasta suunnittelun aikana, kumpaa ratkaisua kannattaa käyttää.

– Asuntorakentamisen suunnittelupalvelujemme piirissä toimii vankan korjausrakennesuunnittelun osaajien lisäksi pelkästään uudispuolella lähemmäs 30 ammattilaista eri toimipaikoissa. Perus uudisasuinhanke sisältää usein yhden tai useamman kerrostalon lisäksi autohallin ja mm. tähän lisäarvoa Vahasella antaa meidän jännitettyjen rakenteiden suunnittelutiimi. Jälkijännitetyllä kannella voidaan parantaa mm. autohallin käytettävyyttä loppukäyttäjän näkökulmasta, Heinikkala jatkaa. – Suunnittelijoillamme on pätevyyksiä poikkeuksellisen vaativaan suunnitteluun saakka, ja lisäksi Vahaselta löytyvät Suomen parhaat rakennusfysiikan ja puu- ja betonirakenteiden suunnittelijat, esimerkiksi tekninen johtajamme Jaakko Länsiluoto ja projektipäällikkömme Janne Lyömilä. Paloteknisen suunnittelun yksikönpäällikköllämme Kari Ruusunoksalla on FISEn vaativan vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys, ja tietomallinnusosaamisen kärkeä edustaa BIM-kehityspäällikkömme Jussi Anttonen. Meillä on valmiudet tarvittaessa myös hiilijalanjälkilaskelman laatimiseen.

– Palveluksessamme on 10 talotekniikan asiantuntijaa asuntorakentamisessa, sanoo Vahanen Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Asko Laune. – Projektipäälliköllämme Ari Suikilla on poikkeuksellisen vaativan IV- ja KVV-suunnittelun FISE-pätevyydet. Otamme hankkeissa sisäilmaolosuhteet hallintaan kokonaisuutena, mutta samalla otamme huomioon eri järjestelmien mahdollisuudet sekä yhdessä että yksin. Kesäajan lämpötilanhallinta hoidetaan pääosin passiivisin keinoin. Asuntorakentamisessa on nyt hyvä varautua sähköautojen lataamiseen riittävin sähkövarauksin sekä miettiä kenen omistukseen laitteisto tulee: ostetaanko kokonaisuus palveluna vai hallinnoidaanko järjestelmää itse? Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä sopia tutkittavat asiat, kuten sisäilmaston laatutaso, mahdollisuus käyttää poistoilmanvaihdossa seinäpuhallusta ja mahdollinen maalämpö ja maakylmä tai -viilennys.

Tutustu tarkemmin palveluihimme täällä.

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.