Vahasen asiantuntijuus esillä kansainvälisillä foorumeilla

Kuluneen vuoden aikana Vahasen asiantuntijat ovat olleet vahvasti läsnä huipputason kansainvälisissä seminaareissa. ”Päätimme testata tänä vuonna, minkä vastaanoton osaamisemme saa Suomen rajojen ulkopuolella pidettävissä kansainvälisissä tutkijatapahtumissa,” toteaa liiketoimintajohtaja Pekka Laamanen Vahasen Erikoisasiantuntijapalveluista. ”Kansainvälisillä foorumeilla huomiota herätti erityisesti Katariina Laineen esitys Suomessa uraa uurtavasta työstä sisäilmakorjausten yhteydessä toteutettavista tiivistyskorjauksista ja näiden korjausten laadunvarmistuskäytännöistä” Laamanen summaa.

Juha Komonen ja Hanny Pyy osallistuivat maalikuussa 2014 Saksan Stuttgartissa Esslingenin teknisessä akatemiassa pidettyyn teollisuuslattioihin keskittyneeseen konferenssiin 8th International Colloquium Industrial Floors 2014. Juhan pitämä esitys käsitteli betonilattioiden onnistunutta päällystämistä ja Suomessa käytettäviä laadunvarmistusmenettelyjä. ”Saksan teollisuuslattiapäivillä käynti on Vahasella perinne, sillä kunnioitettu senior advisorimme Vilho Pekkala on osallistunut kaikille aikaisemmille teollisuuslattiapäiville. Tänä vuonna Ville halusi siirtää viestikapulaa eteenpäin”, Komonen toteaa.

Klaus Viljanen ja Pauli Sekki osallistuivat kansainväliseen rakennusfysiikka konferenssiin 10th Nordic Symposium on Building Physics, joka pidettiin Ruotsissa Lundissa 15.–19.6.2014. Kolmen vuoden välein järjestettävä konferenssi on suurin kansainvälinen rakennusfysiikkaa käsittelevä tapahtuma. Viljanen esitteli konferenssissa PVC-kattojen tuulettamiseen liittyvän vuonna 2012 valmistuneen diplomityönsä tutkimustuloksia. ”Tutkimustulokset tukivat Kattoliiton näkemystä siitä, että Suomessa on siirryttävä kohti käytäntöä, jossa PVC-katot toteutetaan uratuuletettuina vastaavasti kuin muutkin ns. kompaktikatot”, Viljanen kiteyttää.

Katariina Laine ja Eero Salo osallistuivat syyskuussa 2014 Puolan Poznanissa pidettyyn, ilmatiiveyteen, ilmanvaihtojärjestelmiin ja sisäilman laatuun keskittyneeseen kansainväliseen konferenssiin 35th AIVC, 4th  TightVent, 2nd  Venticool Conference. Katariinan pitämä esitys käsitteli rakenteiden ilmatiiviyden parantamista sisäilmakorjauksissa. ’’Maailmalla rakenteiden ilmatiiviys liitetään lähinnä energiankulutuksen vähentämiseen ja passiivitalojen rakentamiseen. Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen sisäilman laadun parantamiseksi oli kuulijoille uusi asia, mutta vastaanotto oli hyvä ja aihe herätti kiinnostunutta keskustelua’’, Katariina kertoo.

Miia Pitkäranta osallistui heinäkuussa Hong Kongissa pidettyyn Indoor Air 2014 -kokoukseen, joka on kansainvälisen sisäilmajärjestö ISIAQ:in pääkonferenssi ja sisäilma-alan suurin kansainvälinen konferenssi. Kuusipäiväisen tapahtuman yli 900 esitystä kattoivat laajasti erilaisia sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyviä teemoja. ”Nousevana teemana oli tarve keskustelun ja yhteistyön lisäämisestä akateemisten tutkijoiden ja ”kentällä” toimivien tahojen kuten kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden välillä” Pitkäranta toteaa. Tutkijataustan omaava Pitkäranta toimii tässä työssä aktiivisena mm. ISIAQ:in vastaperustetun mikrobiologian alan tieteellis-teknisen ohjausryhmän (STC) jäsenenä. Suomalaisesta kosteusvauriotutkimus- ja sisäilmaosaamisesta on kiinnostunut myös amerikkalainen Alfred P. Sloan -säätiö, joka rahoittaa eri alojen tutkimusta pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Miia osallistui syyskuussa säätiön rahoittaman Rakennetun ympäristön mikrobiologia -tutkimusohjelman osana UC Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa järjestettyyn kutsuseminaariin, jossa käsiteltiin alan tutkimuksen tulevaisuudennäkymiä.

Vahanen Oy edusti suomalaista asiantuntemusta Comsol News 2014 -asiakaslehdessä. Kansainvälisistä organisaatioista mukana ovat mm Boeing, Boston Scientific, SNS Concast ja NASA. Pauli Sekki esitteli artikkelissa Using multiphysics simulation to prevent building damagemallinnuksen hyödyntämistä tarkasteltaessa routimisriskiä korjausrakentamisessa.   Artikkeli on luettavissa osoitteessa: http://comsol.fi/c/17aj

”Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mm. kylmäsiltatarkasteluja, U-arvon laskentaa monimutkaisille rakenteille (2D ja 3D), ajasta riippuvia lämpö- ja kosteusteknisiä tarkasteluja sekä virtausteknisiä mallinnuksia”, toteaa Sekki, joka toimii Vahasella rakennusfysikaalisen mallinnuksen tuotevastaavana.

”Tulemme näkymään maamme rajojen ulkopuolella luennoitsijana myös 2015, sillä puheenvuoromme herättivät tänä vuonna aitoa ja positiivista kiinnostusta. Seminaarimatkoilta jää myös paljon Suomeen tuotavaa soveltamiskelpoista oppia, jota voidaan hyödyntää omissa projekteissamme”, Laamanen toteaa.