Vahasen betonilaboratoriolle FINAS:n akkreditointi

FINAS-akkreditointipalvelu on myöntänyt Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratoriolle SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisen akkreditoinnin. Sen piiriin kuuluvat petrografinen ohuthieanalyysi ja betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on riippumaton ja vuosikymmenten kokemuksen pohjalta toimiva betonin analysointiin erikoistunut poikkitieteellinen laboratorio, jossa tehdään rakennetun ympäristön turvallisuuden ja kestävyyden kannalta olennaisen tärkeää työtä, muun muassa siltojen kuntotutkimuksia ja palokohteiden betonirakenteiden tutkimuksia. Laboratoriossa testataan myös tuoretta betonia ja tehdään huokostutkimuksia. Se työllistää tällä hetkellä kymmenen henkilöä.

– Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ssä toimii yksi Suomen suurimmista rakennusmateriaalitutkimuksen laboratorioista, laboratoriopalveluista vastaava Jarno Komulainen kertoo. – Päätimme todistaa osaamisemme pyytämällä FINAS:ia akkreditoimaan toimintamme. Laboratoriomme täyttää standardien vaatimukset ja saimme akkreditointitodistuksen elokuussa 2018. Akkreditointi alkaa olla alalla ehdoton laatuvaatimus, vähän niin kuin CE-merkintä tuotteissa ja laitteissa.

– Petrografinen ohuthieanalyysi tarkoittaa betonimateriaalien ja tuotteiden mikroskooppista tutkimusta, erityisasiantuntija Hannu Pyy kertoo. – Tutkimuksessa selvitetään tutkittavien näytteiden materiaalikoostumusta, rakennetta, laatua ja vaurioita. Työ palvelee perinteisten betonirakenteiden, kuten julkisivujen ja parvekkeiden, kuntotutkimusta sekä erilaisten onnettomuus- ja vaurioreklamaatioiden selvitystä. Huokosanalyysi palvelee uudistuotannon betonimateriaalien ja tuotteiden pakkasenkestävyyden laadunvarmistusta, ja sen vaatimukset on esitetty betoninormeissa.

– Rakennusmateriaalien tutkimus on käsityötä, johon liittyvää ammattitaitoa ei koskaan pystytä korvaamaan tietokoneella, Komulainen sanoo. – Vaikka dataa on paljon, lopullisten arvioiden pitää perustua laajaan kokemukseen alasta ja materiaaleista. Laboratoriossa tutkitaan ja kehitetään koko ajan menetelmiä, ja sieltä saa apua melkein mihin tahansa, mikä liittyy fysiikkaan kemiaan ja geologiaan. Vahvuutemme on se, että materiaalintutkimukseen yhdistyy poikkitieteellistä ja keskustelevaa asiantuntemusta usealta eri alalta. Moni asiakkaamme arvostaa varmasti akkreditointiamme. Osaamisemme kyllä tunnetaan, mutta nyt se on myös virallisesti tunnustettu.

Lisätietoja:

Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Laboratoriopalvelut
Jarno Komulainen, tiimipäällikkö, puh. 040 8266 810
Hannu Pyy, erityisasiantuntija, puh. 040 5072071