Vahasen laboratorion akkreditoinnin pätevyysalueet ovat laajentuneet – tarjoamme betonin tutkimisen ja laadunvarmistuksen täyden paletin

Betoninäytteen tutkimista laboratoriossa

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n betonilaboratorion akkreditoinnin pätevyysalueet ovat laajentuneet. Uusina akkreditoituina testityyppeinä/mittausalueina ovat betonin puristuslujuuden mittaus, betonin tiheyden mittaus sekä betonin poralieriöiden näytteenotto. Olemme ainoa laboratorio Suomessa, jolla on betonin poralieriöiden näytteenoton akkreditointi. Edellä mainittujen testien lisäksi meillä on akkreditoinnit standardikäytännöstä kovettuneen betonin petrografiseen tutkimiseen sekä betonin ilmahuokosparametrien määritykseen ohuthieistä. Voit tutustua akkreditointidokumenttiin tästä linkistä.

Akkreditoinnit ovat tae työn korkeasta laadusta. Laboratoriomme toimintaa seurataan tarkasti ja arvioidaan vuosittain. Lisäksi akkreditoinnit velvoittavat oman toiminnan laadun tarkkailuun sekä dokumentointiin muun muassa vertailutestien muodossa.

Pystymme nyt tarjoamaan betonin tutkimisen ja laadunvarmistuksen täyden paletin

Palveluvalikoimassamme on yli 50 yksittäistä analyysituotetta, ja kehitämme laboratoriopalveluitamme jatkuvasti tulevaisuuden tutkimustarpeiden lisääntyessä. Pystymme nyt palvelemaan entistä paremmin myös moninaisia teollisuuden toimijoita, betonin valmistajia, kiviaineksen tuottajia sekä muita betonialan osapuolia. Tutkimuksemme vahvistavat betonin laadunvarmistuksen kokonaisuutta näin hyvin laajalla rintamalla.

Vahasen asiantuntijat tutkimassa betoninäytteitä mikroskoopin ääressä.

Jos on syytä epäillä betonin laatua, pystymme tuottamaan siitä luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Meillä on työkalut tutkia materiaalia kaikissa rakentamisen vaiheissa. Teemme lisäksi tutkimuksia tulipalojen tai muiden vahinkojen jälkeen. Pystymme tarvittaessa tarttumaan myös kiireellisiin toimeksiantoihin.

Olemme tutkiva insinööritoimisto ja meillä on ainutlaatuinen yhdistelmä monialaista ja laajaa osaamista

Tutkimuksissamme ovat aina mukana kohteen vaativuuden mukaan valitut kokeneet betonitekniikan moniosaajat sekä laboratoriohenkilöstö. Voimme hoitaa itse myös näytteenoton kentällä ja näin varmistamme, että tutkimusprosessi on laadukas näytteenotosta lähtien ja samalla vältämme tutkimuksen kokonaislaatuun vaikuttavia riskejä. Työmaan laadunvarmistuksessa on myös etua siitä, että otetut näytteet ovat varmasti sopivia testaukseen. Sekä kentällä että laboratoriossa työskentelevät asiantuntijamme tekevät saumattomasti yhteistyötä jatkuvasti keskustellen ja kenttätutkijat voivat myös tarvittaessa osallistua laboratoriotutkimuksien tekemiseen.

Betoninäytteitä

Kehitämme betonialaa ja teemme jatkuvaa kehitystyötä. Laadun parantaminen edellyttää rakentamisen osa-alueiden kehitystä ja puolueetonta arvioimista. Laadukas tutkiminen johtaa laadukkaampaan betoniin ja se on osana laadukkaampaa rakentamista. Tästä kaikesta hyötyvät asiakkaamme, joita ovat muun muassa kiinteistöjen omistajat, rakennusliikkeet, teollisuuden toimijat sekä myös muut konsulttitoimistot.

FINAS-tunnus

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on FINAS – akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T328, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoinnin piiriin kuuluvat petrografinen ohuthieanalyysi, betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä, betonin puristuslujuuden ja tiheyden määritykset sekä betonin poralieriöiden näytteenotto.

 

Lisätiedot:

Anna-Maria Nieminen
DI, tiimipäällikkö, laboratorion laatupäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 768 8316
anna-maria.nieminen@vahanen.com

Mika Oikari
DI, vanhempi asiantuntija
palveluvastaava: akkreditoidut puristuslujuuden ja tiheyden määritykset sekä betoninäytteenotto
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 768 8205
mika.oikari@vahanen.com