Vahasen laboratoriopalvelut täyttää 25 vuotta

Vahanen-yhtiöt on toimittanut varsinkin betoniin erikoistuneita laboratoriopalveluita rakennusalalle 1990-luvun alusta lähtien. Virallista syntymäpäivää juhlitaan 9.5.2019, jolloin käyttöön vihitään uusi betonin puristuslujuuden koestuslaite.

Liiketoiminnan taustalla vaikuttaa Risto Vahasen opiskeluaikainen kiinnostus betonitekniikkaan ja erityisesti laastien kestävyyteen. Hän tutki TKK:n diplomityötään varten maailman vanhimpien laastien koostumusta Vatikaania myöten ja selvitti kestävän laastin salaisuuden. Valmistumisen jälkeen 1980-luvulla heräsi idea palvella tutkimuksilla rakennusalan materiaaliteollisuutta. Toimintaa vauhditti julkisuuteen noussut huoli rakennusten kunnosta, kosteus- ja homevaurioista sekä sisäilman laadusta. Halu päästä mahdollisimman syvälle rakenteiden ymmärtämisessä ajaa Vahanen-yhtiöiden laboratoriopalveluiden kehittämistä tänäkin päivänä.

Laboratorion tarve syntyi, kun kentällä tehdyissä kuntotutkimuksissa otetut betoninäytteet piti analysoida. Vahasen ensimmäinen laboratoriotila sijaitsi Pietarinkadulla Helsingin Kaivopuistossa. Tilaa ei ollut paljon, joten äänekästä ja pölyävää kiven sahausta suoritettiin peräkärryllä kuljetettavan aggregaatin voimin Kaivopuiston rannassa. Toinen toimivampi laboratorio sijaitsi Kornetinkujalla Helsingin Pitäjänmäessä, missä tuotettiin jo useita analysointipalveluita eri tiloissa. Yritykseen hankittiin uusia kenttätutkimusvälineitä ja palkattiin lisää työntekijöitä. Palveluina tarjottiin lisäksi työmaan laadunvarmistuskokeita. Kolmannessa toimipaikassa Halsuantiellä tilat laajenivat yli kolminkertaisiksi, näytemäärät kasvoivat ja Vahasen bravuuriksi muodostuneet ohuthietutkimukset alkoivat. Tässä vaiheessa mukaan tulivat myös ensimmäiset haitta-ainetutkimukset. Halsuantien toimipisteeseen ajoittuu myös Humi-Group Oy:n osto, mikä toi laboratorioon monipuolista betonin kuivumiseen ja päällystämiseen liittyvää tutkimusta.

Myöhemmissä organisaatiojärjestelyissä laboratorio ja sen toimintaan läheisesti liittynyt Rakennusfysiikkayksikkö yhdistettiin yhdeksi liiketoiminta-alueeksi, joka yhtiöitettiin loppuvuonna 2015 Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ksi. Liiketoiminta-aluetta ja sittemmin perustettua yhtiötä on hallitun ja määrätietoisen kasvun tiellä alusta asti johtanut toimitusjohtaja Pekka Laamanen. Yhtiö työllistää 100 asiantuntijaa, joista Jarno Komulaisen johtamassa laboratoriotiimissä työskentelee 13 asiantuntijaa.

Laboratorio on kasvattanut Vahanen-konserniin näkyviä vaikuttajia. Laboratorioyksikön perustamisvaiheessa yksikön päällikkönä toiminut Jyrki Jalli esimerkiksi eteni Vahanen Oy:n toimitusjohtajaksi. Vahanen-konsernin nykyinen kehitysjohtaja Pasi Parviainen aloitti laboratoriossa jo vuonna 1995 ja toimi silloisen yksikön päällikkönä vuosina 2001–2012.

Tavallista syvempää yhteistyötä eri tutkimus- ja toimialojen kesken

Vuonna 2011 Vahasen laboratorio muutti nykyisiin toimitiloihin Säterinporttiin Espooseen, missä käytössä ovat erilliset tilat raakatyöstöön ja näytteiden puhtaaseen käsittelyyn. Muutto mahdollisti entistä vaihtelevammat analyysit ja varsinkin luotettavan mikroskopoinnin sekä työrauhan raportointiin. Tilojen suunnittelussa on painotettu muuntojoustavuutta, työturvallisuutta ja liiketoiminnan laajentamista. Vahasen laboratoriossa asiantuntijat työskentelevät lähellä näytteenottoa, mikä on alalla harvinaista ja mahdollistaa tavallista aidomman ja syvemmän yhteistyön eri tutkimusalojen ja konserniyhtiöiden toimialojen asiantuntijoiden kesken.

– Laboratorio on aina toiminut konsernin keskipisteenä luoden kontakteja eri alojen parhaiden asiantuntijoiden, kuten geologien, kemistien ja mikrobiologien kesken, ja siihen pyritään edelleenkin, kertoo tiimipäällikkö Jarno Komulainen, joka on toiminut yhtiön palveluksessa 12 vuotta.

– Eri koulutustaustoja ennakkoluulottomasti yhdistämällä syntyy uniikkeja osaamisalueita, sanoo Pasi Parviainen. – Poikkitieteellisyys luo uudenlaista ajattelua, jonka tulos on enemmän kuin osiensa summa.
Komulainen painottaa, ettei yritys suinkaan istu asiantuntemuksensa päällä, vaan jakaa sitä mielellään seminaaritapahtumissa ja julkaisutoimikunnissa yhteiskunnan käyttöön, jotta rakennusalan ongelmakohtiin osataan puuttua ja löytää valistuneita ratkaisuja. Komulainen on mukana haitta-aineisiin liittyvää RT-korttia laativassa työryhmässä ja on kiistatta Suomen johtavia haitta-aineasiantuntijoita. Vahasen ”betonipatologi” Hannu Pyy on maankuulu ohuthie- ja alkalikiviainesreaktion asiantuntija. Geologi ja sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Jaakko Säntti on työskennellyt Vahanen-yhtiöissä vuodesta 2007 ja kouluttaa nykyisin konsernin henkilöstöä oikeaoppiseen näytteenottoon. Asiantuntija Juha Lehto on yli 20 vuoden työrupeamansa aikana erikoistunut betonitutkimuksiin ja varsinkin siltojen kuntotutkimuksiin ja korostaa Vahasen ainutlaatuisen palvelun merkitystä Suomen markkinoilla.

– Täällä tuntee olevansa alan näköalapaikalla. Oma laboratorio nopeuttaa testausprosessin läpikäyntiä, ja meidän testausprosessimme on harvinaisen kokonaisvaltainen ja saumaton, koska samat ihmiset ottavat näytteet, tutkivat ne ja laativat raportin, Lehto sanoo.

Akkreditointi kertoo todistetusti luotettavista mittaustuloksista

Nykypäivänä Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on riippumaton, betonin kattavaan analysointiin erikoistunut ja FINAS:n vuonna 2018 akkreditoima testauslaboratorio T328, jonka palveluita kehitetään jatkuvasti. Akkreditoinnin piiriin kuuluvat petrografinen ohuthieanalyysi ja betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä. Laboratorion laatukäsikirja perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025.

– Akkreditointi kertoo asiakkaillemme, että pystymme todistetusti tuottamaan luotettavia mittaustuloksia, Jarno Komulainen sanoo. – Palvelemme entistä enemmän tuoreen betonin valmistajia, ja myös muita näytteitä tiedustellaan nyt entistä enemmän. Uusin hankintamme on puristuslujuuslaite, jonka ansiosta meiltä löytyvät kaikki betonin testaamisen tarvittavat analyysit ja huipputason laitekanta. Jos jotakin testiä ei vielä ole, lähdemme tutkimaan, miten ilmiötä voi parhaiten testata, ja meillä on käytettävissämme kuhunkin osa-alueeseen pätevöitynyt asiantuntija.

– Akkreditointi on laboratorion toiminnan merkkipaaluja, ja sitä valmisteltiin pitkään, lähes 20 vuotta, kertoo Pasi Parviainen. – Asbestikartoituksen lisäksi myös muu haitta-ainetutkimus on nykyisin merkittävää palvelua. Kokonaisvaltaisten haitta-ainetutkimusten kysyntä heräsi 2000-luvun alussa, ja siihen lähdettiin määrätietoisesti kehittämään palveluja Vahasen laboratoriossa. Haitta-aineista ei ollut maa-aineksia vastaavia raja-arvoja, joten lähdimme rohkeasti soveltamaan tutkimusta, ja ajan myötä aiheesta kiinnostuttiin kansallisellakin tasolla. Kasvavaa toimintaamme ja laitekantaamme ajatellen nykyinen toimitila on käymässä jo ahtaaksi.

– Haitta-aineisiin liittyvän tutkimuskulttuurin rakentaminen Suomeen on ollut eräs laboratoriomme kehitystyön keskeisistä painopistealueista, täydentää Pekka Laamanen. – Meillä on esimerkiksi haitta-aineiden kapselointituotteiden läpäisevyystestaukseen kehitetty tutkimusmenetelmä, jota uusien tuotteiden maahantuojat hyödyntävät. Uusina palveluina mukaan ovat tulleet myös ilmatiiveyden ja radonläpäisevyyden materiaalitestaukset. Tulevaisuuden tavoitteena onkin laajentaa laboratorion valmiuksia tämän kaltaiseen rakennusfysiikan materiaalitutkimukseen.

Parviainen muistaa vielä mainita, että kattavan testauksen ohessa laboratorio on aina toiminut firman juhlien vetonaulana. ”Pakasta vedetyt” koeputket ovat palvelleet snapsilaseina, ja yhtiön legendan mukaan Halsuantien toimipaikan vetokaapissa muhinut musta mönjä oli juhlien boolin ”juuri”.

 

Lisätietoja

Jarno Komulainen
Tiimipäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 826 6810
jarno.komulainen@vahanen.com