Vahasen rakennesuunnittelu mukana Metropolian Myyrmäen kampuksen laajennusosassa

metropolia_ARK_nettiVahasen Rakennesuunnittelu osallistuu yhdessä SRT Oy:n kanssa Metropolian ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen lisäosan suunnitteluun. Kampuksen rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2018. Metropolia keskittää toimintansa neljään kampukseen, joista Vantaan Myyrmäen ja Helsingin Myllypuron kampuksia laajennetaan. Kaksi muuta kampusta sijaitsevat Arabianrannassa Helsingissä sekä Leppävaarassa.

Myyrmäen kampukseen tulee laajennuksen ansiosta tilat noin 3500 opiskelijalle ja noin 230 työntekijälle. Vahasen rakennesuunnittelun laajuus on noin 14 000 bm2. Tontilla oleva vanha liikuntahalli puretaan. Liikuntahallin yhteydessä sijaitsevista kahdesta väestönsuojasta toinen puretaan ja toinen säilytetään. Säilytettävä väestönsuoja sijoittuu osaksi uutta laajennusosaa.

Uudesta osasta tulee nollaenergiarakennus, siihen tulee laajat viherkatot ja aulaan lasikattorakenteet.

Tontille 1980-luvulla rakennettujen kahden opetustiloja sisältävän rakennuksen käyttötarkoitus säilyy. Niihin tehdään vain uudisrakennukseen liittämisestä johtuvat ja koko kampuksen tilaohjelman vaatimat toimenpiteet.

Kampuksen nykyisistä tiloista ja uudisrakennuksesta tulee noin 22 000 htm2:n laajuinen kokonaisuus. Hankesuunnitelmaan sisältyy myös 180 autopaikan paikoituslaitos, jonka suunnittelu kuuluu myös Vahasen rakennesuunnittelutoimeksiantoon. Kampuksesta kaavaillaan teollisten tuotantotekniikoiden, vihreän teknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamiskeskittymää.

Projektin vastaavana rakennesuunnittelijana toimii SRT Oy:n DI Pauli Oksman. Vahasen Rakennesuunnittelusta hankkeessa ovat mukana DI Juho Aittola projekti-insinöörinä, Matti Kannisto 3D-päämallintajana, DI Jarmo Saarinen rakennusfysiikan asiantuntijana ja Hannu Lehtonen projektinjohtajana. Arkkitehtina kohteessa on arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy.

 

Lisätietoja:
Hannu Lehtonen
puh. 044 768 8357