Vertailutietoa ja tarkkuutta asbestinäytteiden analysointiin ja raportointiin

Vahasen laboratorio osallistui Suomen ensimmäiseen asbestitutkimustoimijoiden vertailumittaukseen. Asbestianalytiikan erikoisasiantuntija perää lisää tietoja ja tarkkuutta näytteiden analysointiin ja raportointiin.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy osallistui syksyllä 2018 Proftest SYKEn ja Työterveyslaitoksen järjestämään ensimmäiseen kansalliseen asbestitutkimuksen vertailumittaukseen (ABS 16/2018), jossa oli mukana 19 materiaalinäytteiden asbestimäärityksiä tekevää suomalaista toimijaa.

– Toivottavasti vastaava vertailumittaus järjestetään jatkossa joka vuosi, sanoo Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n erikoisasiantuntija Jaakko Säntti. – Tärkeintä on, että näyte otetaan ja dokumentoidaan oikein. Parhainkaan analytiikka ei auta, jos näytteenotossa on puutteita.

Vertailumittauksen osallistujille toimitettiin neljä rakennusmateriaalinäytettä, joista analysoitiin asbestin läsnäolo tai puuttuminen sekä tunnistetut asbestisilikaattimineraalit. Tulosaineistosta 99 prosenttia oli hyväksyttäviä asbestimääritys- ja tunnistustuloksia.

– Vertailussa käytetyt näytteet olivat aitoja perusnäytteitä, siitä kiitos vertailun järjestäjille, Säntti sanoo. – Vaikka näytteet olivat helppoja ja suurin osa tuloksista oli hyväksyttäviä, virheitäkin sattui. Nyt kun uusia laboratorioita perustetaan paljon nopeaan tahtiin, on tärkeää varmistaa, että uusien toimijoiden asiantuntemus riittää haastavampienkin näytteiden analysointiin.

– Analysoinnissa pitää muistaa tarkkuus ja intohimo aiheeseen ja välttää liikaa rutiininomaisuutta, Säntti painottaa. – Esimerkiksi monikerroksisen näytteen osalta on tärkeää tutkia ja raportoida, missä kerroksessa asbesti on, koska sen sijainti voi vaikuttaa purkutekniikkaan, jätemäärään ja sitä kautta työn kustannuksiin. Järkevintä ja kustannustehokkainta on hyödyntää yhdistettyä menetelmää eli ensin silmämääräistä havainnointia ja stereo- tai polarisaatiomikroskopiaa ja tarvittaessa elektronimikroskopiaa. Näytteeseen pitää liittää tarpeeksi yksityiskohtaiset lisätiedot, jotta vältytään turhilta, kalliilta ja aikaa vieviltä jälkikyselyiltä.

Vahasen sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija painottaa saumatonta tarkkuusketjua

Vuonna 2015 voimaan tullut asbestilaki määrittää, että kun asbestipurku on tehty osastoidusti, siivouksen jälkeen pitää vielä varmistaa ilmanäyttein, että tila on vapaa asbestista. Pöly- ja ilmanäytteet analysoidaan aina elektronimikroskoopilla. Aluehallintovirasto edellyttää, että asbestikartoitukseen on aina merkittävä, mihin tunnistus ilman analyysia perustuu. Oletukseen perustuva selvitys ei riitä.

– Asbesti on niin herkkä aihe, että näytteenottoon sopii parhaiten ulkopuolinen puolueeton taho, sillä itsevalvonta ei ole koskaan hyvä idea, lähes 20 vuotta alalla toiminut Säntti sanoo. Hän on yksi niistä harvoista asbestitutkijoista, joka tekee itse sekä kenttätutkimuksen tai -kartoituksen että analyysin laboratoriossa. – Kun yksi henkilö huolehtii kummastakin työvaiheesta, tarkkuusketju on saumaton, hän painottaa.

Säntti, joka on geologi sekä sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, on työskennellyt Vahanen-yhtiöissä vuodesta 2007 ja kouluttaa nykyisin konsernin henkilöstöä oikeaoppiseen näytteenottoon. Taustalta löytyy myös kelpo työrupeama Työterveyslaitoksen Aerosolilaboratoriossa.

– Olemme viime aikoina panostaneet laboratorion laitehankintoihin, muun muassa laadukkaisiin valomikroskooppeihin, ja kehittäneet laitteiden huoltojärjestelmiä, kertoo tiimipäällikkö Jarno Komulainen Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä. – Henkilöstömme poikkitieteellisellä osaamisella on suuri merkitys laboratorion luotettavalle toiminnalle. Olemme yksi Suomen monipuolisinta osaamista tarjoavista laboratoriopalveluista. Olen itse taustaltani kemisti, ja Jaakon lisäksi meillä työskentelee toinenkin geologi sekä mikrobiologeja. Meillä ohjataan myös paljon opinnäytetöitä. Jaakon kaltaisten huippuasiantuntijoiden tuella on jo kasvamassa uusi sukupolvi tutkijoita.

 

Lisätietoja

Jaakko Säntti
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 826 6783
jaakko.santti@vahanen.com

Jarno Komulainen
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 826 6810
jarno.komulainen@vahanen.com