Voiko Itämeren toipumista rehevöitymisestä nopeuttaa?

Vahanen Environment Oy:n kokoama kansainvälinen asiantuntijaryhmä selvitti ympäristöministeriön toimeksiannosta mahdollisuuksia hallita Itämeren sisäisiä ravinnevarastoja ja nopeuttaa meren toipumista rehevöitymisestä.

Itämeri on yksi maailman rehevöityneimmistä meristä. Sitä kuormittavat muun muassa maatalous ja muu hajakuormitus, jätevedet ja meriliikenne. Vaikka kuormitusta on viime vuosikymmeninä saatu merkittävästi vähennettyä, meren pohjaan varastoituneet ravinteet, etenkin fosfori, hidastavat ekosysteemin toipumista rehevöitymisestä. Ilmastonmuutoksen ennustetaan vielä pahentavat tilannetta.

Vahanen Environment Oy:n kokoama kansainvälinen asiantuntijaryhmä selvitti ympäristöministeriön toimeksiannosta mahdollisuuksia hallita Itämeren sisäisiä ravinnevarastoja ja nopeuttaa meren toipumista rehevöitymisestä. Lisäksi Centrum Balticum/BALEX selvitti toimenpiteisiin liittyvää kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä.

Selvitys tuottaa monipuolista tietoa päätöksentekijöille ja kunnostustoimien toteuttajille. Se sisältää tiekartan ja ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Selvitys toteuttaa Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa, jonka tavoite on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Se tukee myös HELCOMin ministerikokouksen 2018 julkilausuman toimien toteutusta.

Meriympäristö kunnostustoimien kannalta haasteellinen

Selvityksessä arvioitiin merenpohjan hapetuksen, ruoppauksen ja fosforin kemiallisen sitomisen hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja toteutettavuutta rehevöitymisen hillitsemisessä. ”Meriympäristö on kunnostustoimien kannalta haasteellinen ja monimuotoinen ympäristö. Huolelliset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu ennen kunnostustoimiin ryhtymistä sekä kattava vaikutusten seuranta kunnostuksen aikana ja sen jälkeen ovat kunnostustoimien onnistumisen kannalta avainasemassa” kertoo projektia johtanut Esa Salminen Vahaselta.

Tutkimusraporttiin voi kokonaisuudessaan tutustua täällä.

Vahasella vahva kokemus vesistöhankkeista

Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä Vahanen Environment Oy on ollut konsultoimassa lukuisissa vesistöjen kunnostushankkeissa. Viime kesänä mediassa seurattiin ahkerasti Littoistenjärven kemikaalikunnostustöitä, joita Vahanen Environment Oy johti.

Asiantuntemuksemme kattaa sekä pienten vesistöjen laadun arviointiin ja kunnostamiseen tähtäävät selvitykset ja suunnitelmat, että laajat vesistöihin ja merialueisiin liittyvät selvitykset ja vaikutusarvioinnit Suomessa ja ulkomailla. Näytteenotot, lupahakemukset ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiset ovat osana hankkeiden toteutusta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö ja hankkeen koordinaattori:
Esa Salminen, DI, FT, Vahanen Environment Oy
044 768 8392, esa.salminen@vahanen.com

Asiantuntija:
Milja Vepsäläinen, MMT, Vahanen Environment Oy
040 823 5892, milja.vepsalainen@vahanen.com

Vahanen Environment Oy on Vahanen-yhtiöihin kuuluva suomalainen ympäristöalan innovatiivinen konsulttikumppani. Tuotamme yksilöllisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja alan parhaiden asiantuntijoiden voimin, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.