Yhteistyö Metropolian kanssa auttaa vastaamaan muuntuvan työelämän tarpeisiin

Vahanen-yhtiöt solmi Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa työelämäyhteistyösopimuksen, jolla vastataan kiinteistö- ja rakennusalan kiivaasti muuttuviin koulutus- ja työvoimatarpeisiin.

Pääkaupunkiseudun kuntien omistama Metropolia on hakijamäärältään Suomen suurin korkeakoulu, joka tarjoaa lähes 70 erilaista tutkinto-ohjelmaa. Työelämäyhteistyön päämääränä on tukea ja edistää sekä oppilaitoksen että yritysosapuolen tavoitteita esimerkiksi järjestämällä pätevyyksiin tähtääviä valmennuksia yrityskoulutuksina, hyödyntämällä yrityksen asiantuntemusta tutkinto- ja täydennyskoulutuksissa sekä ohjaamalla opinnäytetöitä alaa parhaiten palvelevaan suuntaan. Sopimus allekirjoitettiin 12.9.2018, ja siihen liittyy tarkka vuosisuunnitelma, jonka perusteella tavoitteiden toteutumista seurataan.

– Meillä on rakentamisen suunnittelumenetelmistä ja käytännöistä uusinta näkemystä, jonka haluamme välittää ajantasaisesti alan opiskelijoiden eli mahdollisten tulevien työntekijöidemme tietoon, sanoo Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty. – Vaikka insinöörien työttömyysaste on huomattavasti laskenut, kiivaasti kehittyvä ala vaatii kysynnän kohtaamiseksi jatkuvaa uudistumista, täydennyskoulutusta ja työssä oppimista. Vahanen-yhtiöillä on pitkät perinteet opiskelijoita työelämään motivoivassa yhteistyössä Metropolian kanssa, ja sopimuksen myötä voimme jatkaa perinnettä entistä tavoitteellisemmin ja tuloksekkaammin.

– Yhteisenä haasteenamme Vahasen kanssa on tunnistaa hiljaiset signaalit siitä, mitä tarvittava uusi osaaminen on rakennusalalla, sanoo Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola. – Rakennusalan osaamisen vahvistaminen on korkealla myös Helsingin kaupungin strategiassa.

– Vahasen asiantuntemus tutkinto- ja täydennyskoulutuksissa auttaa pitämään opetuksemme työelämäläheisenä. Yhdessä voimme kehittää myös opiskelijoiden työssäkäynnin ohjausta ja opinnollistaa työssä hankittua osaamista, kertoo Jorma Säteri, Metropolian kiinteistö- ja talotekniikan osaamisaluepäällikkö.

– Opinnäytetöiden kytkeminen yhteistyön kautta laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin on ensiarvoisen tärkeää. Tämän myötä opiskelijasta kasvaa myös projektinsa aihealueen asiantuntija, toteaa Mika Lindholm, Metropolian rakentamisen ja arkkitehtuurin osaamisaluepäällikkö.

– Vahanen-yhtiöissä korostetaan yhdessä tekemistä ja jokaisen oikeutta onnistua työssään, ja näitä arvoja haluamme välittää myös alan opiskelijoille, täydentää Vahanen-yhtiöiden henkilöstöpäällikkö Sari Peltola. – Opiskelijat tarvitsevat yhteyksiä työelämään, ja yhteistyösopimus antaa niiden tarjoamiseen entistä paremmat mahdollisuudet.

Lisätiedot:

Risto Räty
Konsernijohtaja
Vahanen-yhtiöt
044 7788 660
risto.raty@vahanen.com

Jorma Säteri
Osaamisaluepäällikkö, Kiinteistö- ja talotekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
040 548 5429

Mika Lindholm
Osaamisaluepäällikkö, Rakentaminen ja arkkitehtuuri
Metropolia Ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
050 341 2246