Laatu ja ympäristö

Laatupolitiikka

Päämääränämme on asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys sekä pitkäaikainen kumppanuus.

RALA-sertifiointi on rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. RALA-sertifiointi varmistaa osaltaan, että organisaation toimintajärjestelmä täyttää määrätyt arviointiperusteiden kriteerit, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytäntöön ja organisaation toimintaa kehitetään. RALA-sertifikaatti antaa myös asiakkaalle varmuutta siitä, että yrityksen tuote sekä toiminta täyttävät arvioinnissa asetetut vaatimukset. RALA-sertifiointi perustuu ISO 9001:2008 –standardiin, jonka pohjalta arviointikriteerit on muokattu vastaamaan suunnittelun, rakentamisen ja rakennuttamisen alan yritysten toimintaa sekä tarpeita.

Ensimmäinen RALA-sertifikaattimme on jo vuodelta 1996. Seuraavilla yrityksillämme on voimassa oleva RALA-sertifikaatti:

 • Innovarch Oy
 • RTC Vahanen Turku Oy
 • Vahanen Environment Oy
 • Vahanen-Halme Acoustics Oy
 • Vahanen Jyväskylä Oy
 • Vahanen Monitoring Services Oy
 • Vahanen Rakennuttaminen Oy
 • Vahanen Rakennusfysiikka Oy
 • Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
 • Vahanen Talotekniikka Oy

Laboratoriopalvelut ja laatu

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T328, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoinnin piiriin kuuluvat petrografinen ohuthieanalyysi, betonin ilma-huokosparametrien määritys ohuthieistä, betonin puristuslujuuden ja tiheyden määritykset sekä betonin poralieriöiden näytteenotto.

FINAS-tunnus

 

Ympäristö

Välitämme ympäristöstä – Vahanen-yhtiöiden Espoon toimipisteelle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoitukseksi määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi. Ympäristöjärjestelmämme periaatteita noudatetaan kaikissa toimipisteissämme. Ekokompassi on suomalainen, konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka perustuu vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin kuten ISO 14001 ja EMAS.

Ekokompassi

 

Ympäristöpolitiikka

 • Ympäristötyömme nivoutuu vahvasti arvojemme ympärille. Arvomme ovat välittäminen, yhdessä tekeminen ja reilu meininki.
 • Olemme tunnistaneet toimintamme oleelliset ympäristövaikutukset ja huomioimme ne toiminnassamme.
 • Ymmärrämme mahdollisuutemme vaikuttaa rakennettuun ympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Sitoudumme vastuulliseen toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.
 • Tavoitteellisella ympäristötyöllä edistämme omien ja asiakkaidemme ympäristötavoitteiden toteutumista.