Laatu

Laatupolitiikka

Päämääränämme on asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys sekä pitkäaikainen kumppanuus.

 

RALA-sertifiointi on rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. RALA-sertifiointi varmistaa osaltaan, että organisaation toimintajärjestelmä täyttää määrätyt arviointiperusteiden kriteerit, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytäntöön ja organisaation toimintaa kehitetään. RALA-sertifikaatti antaa myös asiakkaalle varmuutta siitä, että yrityksen tuote sekä toiminta täyttävät arvioinnissa asetetut vaatimukset. RALA-sertifiointi perustuu ISO 9001:2008 –standardiin, jonka pohjalta arviointikriteerit on muokattu vastaamaan suunnittelun, rakentamisen ja rakennuttamisen alan yritysten toimintaa sekä tarpeita.

Ensimmäinen RALA-sertifikaattimme on jo vuodelta 1996. Seuraavilla yrityksillämme on voimassa oleva RALA-sertifikaatti:

RTC Vahanen Turku Oy

Vahanen Environment Oy

Vahanen Jyväskylä Oy

Vahanen Oy

Vahanen PRO Oy

Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Innovarch Oy

 

Välitämme ympäristöstä – rakennamme parhaillaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmäämme. Ekokompassi on suomalainen, konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka perustuu vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin kuten ISO 14001 ja EMAS.