Opinnäytetyöt

Ella Lahtinen (Vahanen Rakennusfysiikka Oy): Painesuhteiden hallinta ilmatiiviydeltään parannetuissa palvelurakennuksissa. Lahtisen diplomityön tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla ilmatiiviydeltään parannetun (ts. tiivistyskorjatun) rakennuksen painesuhteet saadaan hallintaan siten, että rakenteiden yli vaikuttavat paine-erot saadaan tavoitetasolle ja hyvä sisäilman laatu toteutuu. Lisäksi selvitettiin ilmatiiviydeltään parannettuun rakennukseen syntyvään paine-eroon vaikuttavat seikat. Tehtyjen mittausten perusteella saatiin selville, että erittäin tiiviin rakennuksen painesuhteet on mahdollista hallita hyvin ja ulkovaipan yli vaikuttavat paine-erot on mahdollista pitää niin hyvin hallinnassa, että paine-ero ei ylitä tavoitetasoksi asetettua 5 Pascalia. Tavoitetaso on Ympäristöministeriön sisäilmaa ja ilmanvaihtoa käsittelevän uuden asetuksen ohjeeksi luodun FINVAC:n ohjeen mukainen. Diplomityön tuloksena luotiin toimintamalli, jossa esitellään korjaushankkeen eri vaiheissa suoritettavat toimenpiteet, jotka vaikuttavat ilmatiiviydeltään parannetun rakennuksen painesuhteisiin.

Ella Lahtinen – Painesuhteiden hallinta ilmatiiviydeltään parannetuissa palvelurakennuksissa


Arto Toorikka (Vahanen Rakennusfysiikka Oy): Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaustapojen valinta tutkimusten ja elinkaaritarkastelujen perusteella. Toorikan opinnäytetyö korostaa riittävän tutkimustiedon ja elinkaaritarkastelujen merkitystä päätöksenteossa. Kokonaiskuvan ja yksityiskohdat huomioiva tieto korjaustarpeista on edellytyksenä suunniteltaessa järkeviä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä tarvittavalla laajuudella ja oikea-aikaisesti. Työ esittelee menetelmän, jolla saadaan tutkimustietoon pohjautuen laskettua eri toimenpidevaihtoehdoille elinkaarikustannukset valituilla ajanjaksoilla (esimerkiksi 5 ja 30 vuotta). Elinkaarikustannuksissa huomioidaan korjaus-, purku- ja uudisrakentamisen investointikustannusten ohella tulevat korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä rakennuksen ostoenergiankulutus. Menetelmän avulla voidaan valita elinkaarikustannuksiltaan sopivampi toimintatapa, kun vaihtoehtoina ovat esimerkiksi peruskorjaus tai purkaminen ja uudisrakentaminen.

Arto Toorikka – Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaustapojen valinta tutkimusten ja elinkaaritarkastelujen perusteella


Alla kuvatussa kolmessa opinnäytetyössä tarkastellaan muutamien korjausmenetelmien pitkäaikaiskestävyyttä ja toimivuutta sisäilmakorjauskohteissa ja opinnäytetyöt tukevat ympäristöministeriön julkaisua Ympäristöopas 29, kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden korjaus. Opinnäytetöitä rahoittivat ympäristöministeriö, Senaattikiinteistöt sekä Helsingin kaupunki. Opinnäytetöistä on laadittu lyhyet ohjeet, jotka tullaan julkaisemaan ympäristöministeriön toimesta.

Laura Hongisto (Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Lappeenranta): Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman laadun parantamiseksi. Hongiston opinnäytetyössä käsitellään kaksoislaattarakenteisten välipohjien erilaisia korjausmenetelmiä ja niiden onnistumista. Kaksoislaattarakenne on 1910–1950-luvuilla kivirakenteisissa kouluissa sekä asuin- ja toimistorakennuksissa yleisesti käytetty välipohjarakenne, joiden orgaanisten täyttökerrosten epäpuhtaudet aiheuttavat usein korjaustarvetta. Korjausmenetelmiä pohditaan erityisesti sisäilman laadun sekä kustannusten kannalta ja työssä esitetään korjaustoimet orgaanisten välipohjatäyttöjen sisältämien epäpuhtauksien hallitsemiseksi.

Laura Hongisto – Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät

Tuomo Kollanen (Vahanen Jyväskylä Oy): Sisäilman kuitukorjaukset.
Kollasen opinnäytetyössä selvitettiin erilaisten kuitukorjausten toimivuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä. Mineraalivillakuituja sisältäviä materiaaleja käytetään yleisesti lämpö- ja paloeristeissä, akustiikkalevyissä sekä ilmanvaihtokanavien äänenvaimennusmateriaalina. Sisäilmassa esiintyvien mineraalivillakuitujen tiedetään aiheuttavan erilaisia ärsytysoireita hengityselinten, ihon ja silmien alueilla. Työssä esitellään suositeltavia korjausmenetelmiä akustiikkalevytysten ja ilmanvaihtojärjestelmien kuituongelmien poistamiseksi.

Tuomo Kollanen – Sisäilman kuitukorjaukset

Toni Lammi (Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Tampere): Epäpuhtauksien hallinta rakenteiden alipaineistuksen avulla. Lammin opinnäytetyö käsittelee rakenteiden alipaineistusta, jota voidaan käyttää rakenteiden sisältämien epäpuhtauksien hallitsemiseen. Alipaineistusratkaisuja voidaan käyttää esimerkiksi täyttökerroksellisissa välipohjarakenteissa, putkikanaaleissa tai ryömintätiloissa. Työssä tarkastellaan kohde-esimerkkien avulla alipaineistusratkaisujen toimivuutta ja annetaan ohjeita rakenteiden alipaineistusjärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen sekä laadunvarmistukseen.

Toni Lammi – Epäpuhtauksien hallinta rakenteiden alipaineistuksen avulla


Liisa Pekki (Vahanen Environment Oy):

Jätteelle pyritään saamaan kiertokulku läpivirtauksen sijaan. Kiertokulun edellytys on, että jätteiden lajittelua ja materiaalihyödyntämistä tehostetaan. Jätepuun materiaalihyödyntämistä End of Waste-menettelyn kautta on tutkinut Vahanen Environment Oy:n suunnittelija Liisa Pekki opinnäytetyössään ”Jätepuun EoW-menettely teollisuuslaitoksen raaka-aineen käsittelyssä”.

Lue artikkeli Jätepuun tuotteistaminen edistää kierrättämistä tästä linkistä.

Lue Vahasen harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksista täältä.

0
Connecting
Odota...
Miten voimme auttaa?

Miten voimme olla avuksi? Jätä meille viesti, niin palaamme sinulle arkisin 24 tunnin kuluessa.

Huomioithan, että palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja taloyhtiöitä, emme kuluttaja-asiakkaita.

Rekrytointeihin liittyvät yhteydenotot pyydämme lähettämään osoitteeseen rekry@vahanen.com.

Nimi
* Sähköposti
Puhelin
* Viesti
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Sähköposti
* Describe your issue
Kuinka voimme auttaa?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
X