Tutkimus ja kehitys

Me vahaslaiset parannamme jatkuvasti suunnitteluratkaisujamme ja palvelujamme asiakaslähtöisesti kestävä rakentaminen huomioiden. Haluamme olla ensimmäisten joukossa kehittämässä entistä toimivampia ratkaisuja, jotka huomioivat koko rakennetun ympäristön.

Teemme tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja tiedekorkeakoulujen kanssa luennoimalla ja tarjoamalla aiheita opinnäytetöihin. Vahasen asiantuntijat osallistuvat vuosittain useisiin valtakunnallisiin ohjetyöryhmiin, tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä toimivat luennoitsijana vuosittain lähes parissa sadassa tilaisuudessa.

Kehityspanoksemme on 3-5 % vuotuisesta liikevaihdosta.

Valtakunnalliset ohjetyöryhmät:

 • YM Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 2016.
 • YM C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, ympäristöministeriö, muutostarpeiden esiselvitystyö. 2014.
 • Uimahallien ja kylpylöiden laatoitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
 • RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 2011.Päivitystyö käynnissä.
 • RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikan käsikirja. 2014.
 • RIL 264-2013 Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta 2013.
 • RIL 229-2013 Rakennesuunnitteluasiakirjat. 2013.
 • RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. 2012.
 • RIL 249-2010 Matalaenergiarakentaminen. 2010.
 • RIL 235-2009 Uimahallien rakenteiden suunnittelu ja kunnonhallinta. 2009.
 • RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet. 2014.
 • RT 20-11159 Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje. 2014.
 • RT 20-11160 Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet. 2014.
 • RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto. 2014.
 • RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus. 2012.
 • RT 96-10983 Koulurakennus, korjausrakentamisen suunnittelu. 2010.
 • RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus. 2010.
 • By 45 Betonilattiat. 2014.
 • By 42, Betonijulkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus. Tilaajan ohje. 2012. Päivitetty 2014.
 • By 47, Betonirakentamisen laatuohjeet, kosteusmittaus- ja kosteudenhallinta-osioiden täsmentäminen. 2007.
 • Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Suomen Betoniyhdistys Ry. 2007.
 • Kanavarakenteiden tarkastusasiakirja, Liikennevirasto. 2013.
 • Kiinteiden merimerkkien tarkastusasiakirja, Liikennevirasto 2013.
 • Laituritarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2010.
 • Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa. FINAS 2014.
 • Pilaantuneiden alueiden hankkeiden tilaajaohje, Syke. Valmisteilla.
 • Ympäristöopas, Energiakaivo, Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. 2013.
 • GTKn opas 59 Kiviainesten otto arseenialueilla – opas kiviainesten tuottajille, maarakentajille ja viranomaisille 2014.

 

Vahasella tehdyistä opinnäytetöistä voit lukea lisää Opinnäytetyöt -sivultamme.