Viestintä putkiremontissa

Monikanavainen viestintä mahdollistaa, että jokaiselle osakkaalle löytyy sopiva tapa saada tietoa hankkeen etenemisestä.

Monikanavainen viestintä

RemonttiPlus-hankkeissa osakkaat huomioidaan monipuolisen viestinnän kautta ja osakkaille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa taloyhtiön korjaukseen muun muassa osakaskyselyn ja asukasiltojen kautta. Järjestämme projektin aikana osakasiltoja, joissa käymme läpi hankkeen kulkua ja osakkaat voivat kysyä mieltä askarruttavista asioista. Asukas- ja osakaskyselyillä kartoitamme mielipiteitä ja toiveita putkiremonttiin liittyen.

Monikanavainen viestintä mahdollistaa, että jokaiselle osakkaalle löytyy sopiva tapa saada tietoa hankkeen etenemisestä. Sähköisestä projektipankista löytyy hankkeen dokumentit ja postin kautta kulkee tiedotteet niille, joille sähköinen viestintä on vierasta.

Toteutussuunnitteluvaiheessa kartoitamme ne osakkaiden huoneistokohtaiset lisä- ja muutostyötoiveet, jotka vaativat rakennuslupaa (esim. kylpyhuonelaajennukset).

Näin voimme taata projektin hallitun etenemisen sekä ymmärrettävän ja vuorovaikutteisen asukasviestinnän koko hankkeen ajalle.