12. luukku – Miten paloturvallisuus on huomioitava rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa?

Vahasen joulukalenteri kertoo, mitä olet aina halunnut tietää rakennetusta ympäristöstä

Mitä sinä olet aina halunnut tietää rakentamisesta, rakennetusta ympäristöstä, akustiikasta, talotekniikasta, energianhallinnasta, arkkitehtuurista, putkiremonteista, kaupunkikehityksestä, sisäilmasta, betonista, lisärakentamisesta, oppimisympäristöistä, kuntotutkimuksista….? Vastaamme Vahasen joulukalenterissa usein esitettyihin kysymyksiin. Luvassa on runsaasti hyödyllistä tietoa sekä muutama jouluinen yllätys. Laita kalenterimme seurantaan, sisältöä julkaistaan joulukuun jokaisena päivänä jouluaattoon saakka.

 

Miten paloturvallisuus on huomioitava rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa?

Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa vaativammaksi tulee sovellettavaksi asetus (848/2017) rakennusten paloturvallisuudesta. Käyttötarkoituksen muuttuessa olemassa olevassa rakennuksessa, vaatii suunnittelu turvallisia ratkaisuja muun muassa poistumisen ja savunpoiston osalta.

Asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta on ollut voimassa vajaat kaksi vuotta. Sen vaatimuksia sovelletaan uudisrakentamiseen ja rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa vaativammaksi.

Rakennuksen käyttötavan muuttuessa vaativammaksi, tulisi ”palokonsultti” ottaa apuun mahdollisimman pian ratkomaan paloturvallisuuden haasteet. Haasteita tulee usein poistumisturvallisuuden osalta, kun henkilömäärää rakennuksessa halutaan lisätä, mutta vanhat rakenteet eivät tee asiaa helpoksi ja kustannustehokkaaksi. Lisäksi olemassa olevan rakennuksen savunpoistojärjestelyt rakennuksen arvoa kunnioittaen vaativat järkevää määräysten soveltamista.

Seuraavassa esitetään kaksi esimerkkiä asetuksen 848/2017 vaatimusten soveltamisesta.

Esimerkki 1. olemassa olevan toimistotalon muuttaminen oppilaitoskäyttöön ja sen vaatimukset poistumisturvallisuudesta.

Toimistorakennuksessa on kaksi porrashuonetta, joiden porrassyöksyt ovat 1400 mm leveät per porrashuone. Porrashuoneisiin johtaa kerroksesta yhteensä neljä ovea, jotka ovat leveydeltään 1000 mm/kpl. Asetuksen 848/2017 mukaan poistumisleveys tulisi olla kahden oviaukon osalta vähintään 1200 + 1200 mm, jolloin kahteen uloskäytävään voisi poistua yht. 300 henkilöä. Jos poistumisovia olisi kaksi kappaletta ja ne olisivat 900 + 1200 mm leveät, voisi henkilömäärä olla enintään 60 henkilöä.

Suunnittelun alkuvaiheessa kuitenkin todetaan, että olemassa olevien oviaukkojen leventäminen ei ole rakenteellisesti mahdollista ilman merkittäviä kustannuksia eikä leventäminen parantaisi olennaisesti turvallisuutta. Porrashuoneeseen johtavat oviaukot ovat siis yhteensä 4000 mm:ä leveät. Viranomaisneuvottelun perusteella on kuitenkin mahdollista toteuttaa käyttötarkoituksen muutos ja poistuminen ovien osalta sallittuna poikkeamana, kun kokonaispoistumisleveys on vähintään 2400 mm, vaikka oviaukot eivät täytä 1200 mm:n leveysvaatimusta. Portaiden leveyden takia poistumisleveydeksi lasketaan yhteensä 2800 mm.

Esimerkki 2. Rakennuksen savunpoiston mitoitus tilanteessa, jossa rakennuksen tilat otetaan asuinrakennuskäyttöön.

Savunpoisto voidaan toteuttaa painovoimaisesti tai koneellisesti. Porrashuoneiden savunpoisto on asuintalossa tärkeää saada luotettavaksi, joka tarkoittaa sisääntulotasolta laukaistavaa savunpoistoikkunaa tai -luukkua. Esimerkiksi kolmikerroksisessa kerrostalossa olisi mahdollista asetuksen 848/2017 mukaisesti toteuttaa porrashuoneen savunpoisto helposti avattavalla ikkunalla tai luukulla – joka todellisuudessa on vaikeata avata savuisessa porrashuoneessa.

Palokuormaryhmiä on kolme, jotka vaikuttavat savunpoiston mitoitukseen (1-2 %):

  • <600 MJ/m2: johon kuuluvat mm. asunnot, uloskäytävät, tekniset tilat tai autosuoja
  • 600-1200 MJ/m2: johon kuuluvat mm. asuinrakennuksen irtainvarastot, <50 m2:n varastot tai kirjastot ja myymälät, kun palo-osastokoko on >300 m2
  • >1200 MJ/m2: johon kuuluvat yli 50 m2:n varastot

Savunpoiston mitoitus perustuu tilan palokuormaryhmään ja suojaustasoon (automaattinen sammutuslaitteisto). Savunpoiston vaatimukset olisivat asetuksen mukaan seuraavat:

Tilan käyttötarkoitus pinta-ala (m2) Savunpoisto % Savunpoistoon käytettävän vapaan aukon geometrinen pinta-alavaatimus
Irtainvarasto 50 1,5 % 0,75 m2
Varasto yli 50 m2 200 2 % 4 m2
Autosuoja 400 1 % 4 m2
Väestönsuoja, joka on irtainvarasto käytössä 130 1,5 2 m2 ->Väestönsuojan rakentamisvaatimukset määrittää savunpoistoluukun koon, jolloin koko voi poiketa.

 

Jos rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, on savunpoiston mitoitus 0,5 %:a kaikissa kolmessa palokuormaryhmissä. Lisäksi sammutuslaitteisto mahdollistaa palo-osastoinnissa ja kantavissa rakenteissa helpotuksia sekä merkittävästi suurempia palo-osastokokoja, jotka mahdollistavat tilojen paremman toiminnallisuuden.

Jos rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, on savunpoiston mitoitus 0,5 %:a kaikissa kolmessa palokuormaryhmässä. Lisäksi automaattinen sammutuslaitteisto mahdollistaa suuremmat palo-osastot ja kantavissa rakenteissa helpotuksia, jotka mahdollistavat tilojen paremman toiminnallisuuden.

Edellä mainitut kaksi esimerkkiä voivat vaihdella viranomaisten välillä, joten ne eivät ole aina suoraan sovellettavissa esimerkiksi naapurikunnan alueella. Palokonsultti on useamman suunnittelijan apuna. Ei kannata odottaa viime tippaan asti, kun kustannuksia halutaan optimoida paloturvallisuuden osalta.

Linkki asetukseen ja muistioon rakennusten paloturvallisuudesta:

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Paloturvallisuus

 

Kysymykseen vastasi:

Mikael Siitonen
Tiimipäällikkö
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
044 778 8667
Mikael.Siitonen@vahanen.com

Varhainen palotekninen suunnittelu on aina kustannusetu

Paloteknisen suunnittelijan apu kannattaa hyödyntää jo rakennushankkeen alkuvaiheessa, jotta hanke olisi turvallinen ja kustannustehokas. Palvelumme auttaa selvittämään rakentamiseen liittyvät paloturvallisuusratkaisujen mahdollisuudet ja vaatimukset kattavasti hyvissä ajoin.

Palvelumme synergiaetuja on kiinteä yhteistyö Vahanen-yhtiöiden kattavien rakenne-, talotekniikka- ja arkkitehtisuunnittelun kanssa turvallisten rakenteiden ja paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Lue lisää paloteknisen suunnittelun palvelustamme!