14. luukku – Mitä rakennushankkeen valvoja tekee?

Vahasen joulukalenteri kertoo, mitä olet aina halunnut tietää rakennetusta ympäristöstä

Mitä sinä olet aina halunnut tietää rakentamisesta, rakennetusta ympäristöstä, akustiikasta, talotekniikasta, energianhallinnasta, arkkitehtuurista, putkiremonteista, kaupunkikehityksestä, sisäilmasta, betonista, lisärakentamisesta, oppimisympäristöistä, kuntotutkimuksista….? Vastaamme Vahasen joulukalenterissa usein esitettyihin kysymyksiin. Luvassa on runsaasti hyödyllistä tietoa sekä muutama jouluinen yllätys. Laita kalenterimme seurantaan, sisältöä julkaistaan joulukuun jokaisena päivänä jouluaattoon saakka.

Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?

Rakennushankkeen valvoja on tilaajan edustaja, jonka tehtävänä on valvoa, että hanke toteutetaan urakkasopimuksessa ja suunnitelmissa määritetyllä tavalla sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Valvojan työtä ohjaa talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Päätavoitteena on työn laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen, ajallinen sekä taloudellinen seuranta. Valvoja toimii myös yhteyshenkilönä tilaajan ja urakoisijan välillä.

Valvonta työmaalla voidaan jakaa karkeasti

  1. Yleisvalvonta
  2. Laadun valvonta
  3. Ajallinen valvonta
  4. Talouden valvonta
  5. Turvallisuuden valvonta
  6. Dokumentointi

Yleisvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että eri työvaiheet tehdään suunnitelmien mukaisesti. Valvonta on yleensä käyntivalvontaa, jolloin valvoja käy työmaalla tyypillisesti 1-2 kertaa viikossa. Valvonta kohdistuu valmiin työsuorituksen tarkastamiseen aluksi mallikatselmuksin ja myöhemmin pistokoeluontoisesti työmaakäyntien yhteydessä. Käynnin aikana valvoja dokumentoi valokuvin työn edistymistä ja raportoi siitä tilaajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään piiloon jääviin rakenteisiin ja järjestelmiin. Mikäli valvoja havaitsee puutteita tms. huomautetaan siitä urakoitsijaa ja valvotaan, että asia tulee korjattua.

Laadunvalvonnan osalta valvoja valvoo, että työt tehdään laadukkaasti suunnitelmien mukaisilla tuotteilla. Valvoja tarkastaa myös urakoitsijan laatiman laatusuunnitelman sekä sen toteutumista työmaalla.

Ajallisen valvonnan tarkoituksena on tarkistaa urakoitsijan laatima yleisaikataulu ja verrata sitä töiden etenemiseen. Valvojan tehtävänä on seurata myös tarkastusten oikea-aikaisuutta.

Taloudelliseen valvontaan kuuluu urakoitsijan taloudellisen tilanteen ja urakoitsijan laatiman maksuerätaulukon tarkastamisen sopimusvaiheessa. Urakoitsija esittää työn edistymisen mukaiset maksuerät valvojalle, joka tarkastaa niiden maksukelpoisuuden sekä pitää kirjaa hankkeen taloudellisesta tilanteesta. Taloudelliseen seurantaan kuuluu myös urakoitsijan lisä- ja muutostyö tarjousten tarkastaminen ja kommentointi tilaajalle.

Turvallisuuden valvonnasta vastaa turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan tulee nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori, joka valvoo työmaa-alueen yleissiisteyttä ja turvallisuutta. Työmaalla tulee olla turvallista kulkea ja hätäajoneuvojen tulee päästä tarvittaessa perille kohteeseen. Lisäksi seurataan mm. valaistuksen asianmukaisuutta, johtojen sijoittamista niin ettei kompastumisvaara synny ja seurata työntekijöiden henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Dokumentointi kattaa valvontakäyntien raportoinnin lisäksi urakoitsijan työmaapäiväkirjan tarkastamisen, työmaakokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisen sekä tarkastusten ja katselmusten kirjaamisen. Hyvällä dokumentoinnilla voidaan varmistaa aukottomasti mitä on sovittu ja onko työt tehty oikein.

Kysymykseen vastasi:

Anne Pursiainen
Projektipäällikkö
Vahanen PRO Oy
044 768 8455
anne.pursiainen@vahanen.com

Valvoja pitää huolta tilaajan edusta

Rakennustyön valvojana toimimme tilaajan edustajana, joka pitää huolta siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli.

Lue lisää rakennuttamisen ja valvonnan palveluistamme!

Tutustu putkiremontin valvonnan palveluumme!

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme pikimiten yhteyttä. Huomioithan, että emme palvele yksityisasiakkaita.