22. luukku – Miten entinen kaatopaikka kunnostetaan asuinkäyttöön sopivaksi?

Kuinka entinen kaatopaikka kunnostetaan asuinkäyttöön sopivaksi? Case Nokian kumijätekaatopaikka

Nokian kaupungissa sijaitseva vanha kumitehtaan kaatopaikka on ollut toiminnassa reilut 20 vuotta ja sen käyttö on lopetettu vuonna 1982. Alue sijaitsee varsin keskeisellä paikalla Nokian kaupunkia, minkä vuoksi alueen jatkokäyttöä on mietitty jo jonkin aikaa.  Maanomistaja on käynnistänyt alueen kaavoitusmuutoksen, joka on nyt vuodenvaihteen 2019 / 2020 tienoilla valmistumassa. Entinen teollisuusalue on hyväksyttävässä kaavassa asuinkäyttöön osoitettu kohde.

Alueen ottaminen kaavan mukaiseen käyttöön edellyttää alueen jätteiden sekä pilaantuneen maan kunnostamista ympäristölupapäätöksen määräysten mukaisesti. Vahanen Environment Oy on laatinut alueelle kunnostussuunnitelman ja tulee valvomaan ja raportoimaan kunnostuksen toteuttamisen. Kunnostusalkaa loppuvuonna 2019 ja on se kokonaisuudessaan määrä saada valmiiksi kesän 2020 loppuun mennessä, ensimmäinen vaihe jo talven aikana. Rakentaminen alkaa ensimmäisen vaiheen kunnostuksen jälkeen keväällä 2020.

Kaatopaikkatäytössä oleva kumijäte, arviolta 3500 tonnia, on suunniteltu sijoitettavaksi hyötykäyttöön maarakentamisessa. Kumijäte tullaan erottelemaan maa-aineksesta seulomalla. Pilaantuneesta maa-aineksesta olisi suurin osa mahdollista sijoittaa, tehtyyn riskinarvioon ja lupapäätökseen perustuen, alueelle tarvittavien täyttöjen syvempiin kerroksiin. Kaupungin ja maanomistajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan pilaantuneet massat on kuitenkin päätetty loppu sijoittaa muualle.

Alue on ympäristöllisesti herkkää, koska se rajoittuu puroon, jossa on oma taimenkanta. Kunnostuksen aikana tulee tämä erityisesti huomioida, ettei alueelta huuhtoudu kiintoainesta ja siihen sitoutuneita haitta-aineita puroon. Kaivantoihin kertyneet vedet tullaan esikäsittelemään ja analysoimaan ennen kuin ne johdetaan joko pintavesiin tai kaupungin puhdistamolle.

Vastaavanlaisia vanhoja pilaantuneita alueita on Suomessa paljon. Kohteiden olosuhteet ja haitta-aineet vaihtelevat. Kunnostustarpeen arviointi perustuu nykyään kohdekohtaisiin riskinarviointiin ja niiden perusteella määritettävään kunnostustavoitteeseen eri haitta-aineiden osalta. Näin voidaan usein hyödyntää pilaantuneita maita kunnostuskohteessa ja optimoida massataseet sekä säästää etenkin kuljetuskustannuksissa.

Risto Valo
Johtava asiantuntija
Vahanen Environment Oy
040 057 7548
risto.valo@vahanen.com

Tarjoamme pilaantuneiden alueiden selvityksiin ja kunnostuksiin ammattitaitoisen asiantuntijatiimin

Kohteen riskien arvioinnilla taataan turvalliset ja kustannustehokkaat ratkaisut pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostukseen. Pilaantuneiden alueiden selvityksistä ja kunnostuksista vastaavat ammattitaitoiset ja pitkän kokemuksen omaavat projektipäälliköt sekä sertifioidut näytteenottajat.

Lue lisää!

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme pikimiten yhteyttä. Huomioithan, että emme palvele yksityisasiakkaita.